TEÇ-SEN: Unvan Değişikliği Sınavı Hakkında Bilgilendirme

Unvan Değişikliği Sınav sürecinin sendikamız tarafından yakından takip edildiği kamuoyunca bilinmektedir. Daha önce son sınıf öğrencilerinin de söz konusu sınava girebilmeleri için sınav başvuru tarihlerinin uzatılması ve sınavla ilgili ders notları hazırlanması taleplerimiz Bakanlığa bildirilmişti. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 13. Maddesi gereği unvan değişikliği sınavlarında da sınav kurulu tarafından ders notları hazırlatılması ve sınav tarihinden en az 1 ay önce sınava girecek adaylara verilmesi gerekmektedir. Ancak M.E.B. Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde unvan değişikliği sınavında ders notu hazırlanması hususu düzenlenmemiştir. Bu nedenle; sınava girecek adaylara ders notları verilebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetmelik değişikliği yapması gerekmektedir.

Tüm bu gerekçelerle Milli Eğitim Bakanlığı 14.08.2011 tarihinde yapacağı sınavı ileri bir tarihe ertelemek zorunda kalmıştır. Böylece mezun olabilecek durumda olan son sınıf öğrencileri de söz konusu sınava katılabilecektir. Ders notlarının hazırlanmasının sınava girecek adaylar açısından çok olumlu olacağı kanaatindeyiz. Sendika olarak sınav hazırlık süresinin kısa tutulması ve bir an önce sınav tarihinin belirlenmesi için Bakanlık yetkilileriyle görüşmelerimiz devam edecektir. Kamuoyuna Saygılarımızla duyurulur.

+