TEÇ-SEN : "Sözleşmeli Personelin Kadroya geçişinde 4/Cli Eğitim Çalışanları Unutulmasın"

Bilindiği üzere sözleşmeli personelin kadroya geçirilme çalışmaları başlatıldığı geçtiğimiz günlerde bizzat Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından, kamuoyuyla paylaşılmıştı. Ancak; kadroya geçirme çalışmalarının sadece 4/B'li eğitim çalışanlarını kapsayacağı yönünde bir takım bilgiler sendikamıza iletilmektedir. Yıllardır kamuda çalışan personel arasında kadrolu-sözleşmeli ayrımı yapılmaktadır. Yapılacak bu düzenleme de sadece 4/B'li personeli kapsar ise, 4/C'li personel açısından yine ayrımcılığın başka bir türü oluşacaktır.Tüm bu gelişmeler ışığında sendikamızca, muhtemel bir ayrımcılığın önlenmesi ve yapılan düzenlemenin tüm sözleşmeli personeli kapsaması maksadıyla, T.C Başbakanlığa hitaben bir dilekçe eylemi başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Not: İmzalanan Dilekçeler Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğünün 0 312 417 04 76 nolu faksına gönderilecektir.

Dilekçe örneği aşağıdadır:

 

T.C BAŞBAKANLIK MAKAMINA

                                               ANKARA

Bizler;  Milli Eğitim Bakanlığı'nda 4/C statüsünde görev yapan personelleriz.  Aynı ortamda aynı işi yaptığımız, aynı havayı soluduğumuz kadrolu personelle 4/C veya kadrolu diye maalesef ayrılıyoruz. Kurum içersinde özlük ve mali haklar noktasında kadrolu personele tanınan hiçbir haktan neredeyse faydalanamıyoruz.

Sayın Başbakanımız Recep Tayyip ERDOĞAN yazılı ve görsel basında; Sözleşmeli personellerin kadroya geçirileceği konusunda çalışmalarının başlatıldığı" konusunda kamoyuna bilgi vermiştir. Bu durum biz 4/C statüsünde görev yapan personeller arasında da heyecan ve mutlulukla karşılandı.

Ancak; yapılacak düzenlemenin sadece 4/B statüsünde görev yapanları kapsadığı ve 4/C statüsünde çalışanların yine dışlandığı yönünde duyumlar alınmıştır. Bizler 4/C statüsünde çalışanlar olarak artık çalışma hayatında tüm ayrımcılıkların son bulmasını istiyoruz.

Bu nedenle; 657 sayılı yasa gereği sözleşmeli olarak istihdam edilen tüm personelin aynı kabul edilerek, sözleşmeli personelin kadroya geçirilme çalışmalarında 4/C statüsünde çalışan personellerin de dahil edilmesi hususunda;

Gereğini önemle arz ederim.

Adı Soyadı                 :

Görev Yaptığı Kurum:

Adresi                         :

İmza                           :


+