TEÇ-SEN: Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Taslağı Hakkındaki Görüşlerimiz Bakanlığa İletildi."

Sendikamızın birinci gündem maddesi olan "GİH-YHS-THS ve SHS Personellerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Çıkarılması" konusunda Milli Eğitim Bakanı, MEB Müsteşarı ve MEB Bürokratlarıyla yıllardır yaptığımız görüşmeler neticesinde "GİH-YHS-THS ve SHS Personellerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmelik" taslağı hazırlanarak 26/04/2011 tarihinde Sendikamıza gönderilmişti.

Söz konusu taslak ile ilgili eğitim çalışanlarının ve teşkilatlarımızın da görüşleri doğrultusunda oluşturulan değişiklik teklifimiz, sendikamızca 20/05/2011 tarihinde Mevzuat Daire Başkanlığı'na gönderilmiştir.

Değişiklik teklifimiz kısaca; yönetmeliğin kapsam bölümüne 4/C statüsünde görev yapanların, il-ilçe milli eğitim müdürü, müdür yardımcısı, şube müdürlerinin de eklenmesi, iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılması, il içi ve il dışı yer değiştirmelerde belirli bir süre çalışma zorunluluğu olmaması ve 25 tercih hakkı verilmesi, tercih ve atama iptali konusunda esneklik getirilmesi, sağlık durumu özründe personel eşinin ailesinin de kapsama alınması, eş durumunun kapsamının genişletilmesi eşi sgk' ya tabi olanları da kapsaması, özür durumuna bağlı yer değiştirmelerde boş kadro aranmaksızın il emrine atamanın yapılması, karşılıklı yer değiştirmeler de kurum onayının aranmaması, zorunlu yer değiştirme ilgili hükmün yönetmelikten çıkarılması ve eğitim durumlarının puan olarak değerlendirilmesi konularını içermektedir.

Değişiklik Tekliflerimizin Tamamı İçin Tıklayınız.                    

Ayrıca; yer değiştirecek personelin ataması yapılan yeni kurumuna mevcut kadro ve derecesiyle geçebilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Mevcut sistemle yer değişiklikleri ancak gidilecek kurumda personelin kadro derecesine uygun derece var ise gerçekleştirilmekte. Bu da yer değiştirmeleri içinden çıkılmaz bir hale sokmaktadır.

Bakanlığımız MEB Taşra Teşkilatı Okul/Kurumlarında (EÖH Sınıfı Hariç) Diğer Hizmet Sınıfı ve Unvanlara Göre Olması Gereken Kadro Sayısının Belirlenmesine İlişkin Esaslar'ın sendikaların da görüşü alınarak Yönetmelik haline getirilmesi gerekmektedir.

 

 

DEĞERLENDİRME FORMU EK-1

I. KİŞİSEL BİLGİLER

Adı ve Soyadı :

T.C. Kimlik No :

Doğum Yeri / Yılı :

Unvanı :

Kadrosunun Bulunduğu Birim / Kurum :

Hizmet Sınıfı :

II. BAŞVURU BİLGİLERİ

Yer Değiştirme İsteği

İl içi

İller arası

Birimler arası

Yer Değiştirme Biçimi

İsteğe Bağlı

Diğer Nedenlere Bağlı

Sağlık Özrü

Hizmetin Gereği

Eş Durumu Özrü

Karşılıklı

Öğrenim Özrü

III. HİZMET PUANI

PUAN

SÜRE* (Yıl/Ay)

TOPLAM

Merkez teşkilatında geçen hizmetin her yılı için

10

İl merkezindeki kurumlarda geçen hizmetin her yılı için

10

1. grup ilçelerdeki kurumlarda geçen her yıl için

10

2. grup ilçelerdeki kurumlarda geçen her yıl için

12

3. grup ilçelerdeki kurumlarda geçen her yıl için

14

Köy veya beldedeki kurumlarda geçen hizmetine dayalı olarak alınan ek puan

İlköğretim mezunları için

10

Ortaöğretim mezunları için

15

Ön lisans mezunları için

20

Lisans mezunları için

25

Yüksek Lisans mezunları için

30

Doktora mezunları için

35

TOPLAM PUAN

Özürlü personel kapsamında yer değiştirmek isteyenler için toplam puanın %20'si ek puan

YER DEĞİŞTİRMEYE ESAS TOPLAM PUAN

AÇIKLAMALAR

* 1 aydan az süreler dikkate alınmaz.

+