TEÇ-SEN: Unvan Değişikliği Sınavı Hakkında Bilgilendirme

Unvan Değişikliği Sınav sürecinin sendikamız tarafından yakından takip edildiği kamuoyunca bilinmektedir. Daha önce son sınıf öğrencilerinin de sınava girebilmeleri için sınav başvuru tarihlerinin uzatılması ve sınavla ilgili ders notları hazırlanması taleplerimiz Bakanlığa bildirilmişti. Bu itibarla; MEB Sınav Hizmetleri Kurulu'nca sınav başvuru süresinin uzatılması, sınavla ilgili ders notlarının hazırlanması konularının görüşüleceği toplantı gerçekleştirilmesi planlanmıştı. Ancak; MEB Sınav Hizmetleri Kurulu'nun ders notları hazırlanması ve başvuru süresinin uzatılması konularında 13.05.2011 tarihinde yapacağı toplantı komisyon üyelerinin yeterli çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle gerçekleştirilememiştir.

Söz konusu toplantının önümüzde ki hafta belirlenecek bir tarihte gerçekleşeceği tarafımıza bildirilmiştir. Yapılacak toplantının neticesi ve alınacak kararlar kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır.

 Not: Ortaöğrenim Mezuniyeti "Genel Lise" olup, Mesleki ve Teknik Yüksek Okullarından mezun olan adayların ve Ticaret Meslek Lisesi Bilgi İşlem Bölümü mezunlarının "Teknisyen" kadrolarına başvuruları kabul edilmemiştir. Bu konuda mağduriyet yaşayan üyelerimize gerekli hukuki yardım sendikamız tarafından verilecektir.

+