TEÇ-SEN: "Üst Öğrenimi Bitirenlere Sendikamızdan Müjde!."

Sendikamız Genel Başkanı Ümit DEMİREL ve Genel Sosyal İşleri Başkanımız Niyazi DAĞCI, 14 Ağustos 2011 tarihinde yapılacak Unvan Değişikliği Sınavıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle görüştü.

Yapılan Görüşmelerde;

1- Sendikamızın; "Bir üst öğrenimi bitirip, bitirdiği alandan ihtiyaç olmayan adayların bir alt öğrenimden başvurularının kabul edilmesi" yönündeki teklifimiz uygun bulunmuştur. 14 Ağustos 2011 tarihinde yapılacak olan Unvan Değişikliği sınavına başvuru hakkı engellenen yüzlerce eğitim çalışanının bu sorunu sendikamızca çözülmüş olup sınava girecek eğitim çalışanlarına başarılar dileriz.

Ancak; Sendikamızca Ortaöğrenim Mezuniyeti "Genel Lise" olup, Mesleki ve Teknik Yüksek Okullarından mezun olan adayların da "Teknisyen" kadrolarına başvurularının kabul edilmesi yönündeki teklifimiz mevzuat gerekçe gösterilerek reddedilmiştir. Sendikamızın bu konuyla ilgili görüşü ise "Teknikerlik" Unvanı "Teknisyenlik" Unvanının üstü olması nedeniyle, Teknikerlik unvanına sahip adayların Teknisyenlik sınavına başvuru yapabilmelidir. (Konuyla ilgili Sendikamızca Milli Eğitim Bakanlığına Resmi Başvuru yapılacaktır.)

2- Sendikamızca; Lise/Üniversite'de son sınıfta okuyan ve mezun olabilecek durumda olan adayların başvurularını yapabilmesi için Başvuru Tarihinin (01-12 Mayıs 2011) uzatılması teklifimiz "Mevzuat Hükümleri ve EĞİTEK Sınavlar Dairesinin İş Yükü" sebep gösterilerek reddedilmiştir.

Bunun üzerine sendikamızca; "01-12 Mayıs 2011 tarihleri arasında; Son sınıfta okuyan ve mezun olabilecek durumda olan adayların başvurularının alınması, mezuniyet belgelerini en geç sınavdan 1 ay önce ibraz etmeleri koşuluyla sınava alınması" yönündeki teklifimiz değerlendirilmek üzere "MEB SINAV HİZMETLERİ KURULU"na sunulmasına karar verilmiştir. Son önerimizin MEB Sınav Hizmetleri Kurulundan olumlu çıkacağını kanaatindeyiz. Konuyla ilgili görüşmelerimiz devam edecektir.

3- Tekniker Kadrosu için (Elektrik) alanı yer alırken (Elektronik) Alanına yer verilmemiştir. Aynı alanın içinde yer alan (Elekrik/Elekronik) alanlarının birlikte değerlendirilmesi ve Teknikerlik Kadrolarına "Elektronik" mezunu olanların da başvuru yapabilmesi yönündeki talebimizdeğerlendirilmek üzere not alınmış olup konuyla ilgili görüşmelerimiz devam etmektedir.

Sendikamızca, Unvan değişikliği sınavı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı görüşmelerimiz devam etmektedir. Kamuoyuna, Teşkilatlarımıza ve Eğitim Çalışanlarına Duyrulur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+