TEÇ-SEN :"Unvan Değişikliği Sınavının Eğitim Çalışanına Maliyeti 500 TL."

Milli Eğitim Bakanlığı, 14/08/2011 tarihinde yapmayı planladığı Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzunu yayınlandı. Ancak; Kılavuzun yayınlanmasını heyecanla bekleyen adaylar kılavuzu okuduklarında Sınav ücreti olarak belirlenen 120 TL ücreti görünce adeta şok geçirdi.

En son Ekim 2010 tarihinde Bayındırlık Bakanlığı personeli için açılan Unvan Değişikliği Sınavını yine Bakanlığımız, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü yapmıştır. Sınav ücreti olarak da 50 TL ücret alınmıştır. Şimdi buradan soruyoruz.  Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Unvan Değişikliği sınav ücretlerini neye göre belirliyor. Bayındırlık Bakanlığı personeline 50 TL olan sınav ücreti kendi kurumunda görev yapan personele gelince nasıl oluyor da 120 TL oluyor. Kurum içinde eğitim çalışanlarının uğradığı bu çifte standart yetti artık!!!

Yapılan bu haksızlığın derhal ortadan kalkması açıklanan sınav ücretinin makul seviyeye çekilmesi için Sendikamızca, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne uyarı yazı yazılmıştır. Sınav ücretlerinin yeniden belirlenmesi için hukuksal alan da dahil tüm yolların deneneceğinin bilinmesini istiyoruz.

Ayrıca; *Sınav sorularının mahiyeti hakkında Kılavuzda bilgi verilmemiştir. Ek bir duyuru ile sınav sorularının adedi ve mahiyeti hakkında bilgi verilmesi. Sınavda sorulacak sorular ile ilgili ders notlarının Bakanlık İnternet sitesinde yayınlanması,

*Sınav katılacak adaylara ödenecek yolluk yevmiyelerin gecikmeden ödenmesi,

*Sınav başvuru tarihlerinin uzatılarak, Haziran 2011'de son sınıftan mezun olabilecek durumda olan eğitim çalışanlarının Unvan Değişikliği sınavına katılımlarının sağlaması, konularında da Bakanlık yetkilileriyle görüşülüp, taleplerimizin yerine getirilmesi istenecektir.

Kamuoyuna Saygılarımızla duyurulur.                       TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+