TEÇ-SEN "7 Gündür Devam Eden Açlık Grevi Sona Erdi!"

Türkiye'de ilk defa Ankara Abdi İpekçi Parkında "Eğitim Çalışanlarının Özlük ve Mali Haklarının İadesi İçin" başlatılan "Açlık Grevi" 7.gününde Genel Başkanımız Ümit DEMİREL'in yaptığı basın açıklamasıyla sona erdi.

7 Gündür Ankara Abdi İpekçi Parkında "Açlık Grevi"nde olan eğitim çalışanları 23 Nisan 2011 Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramında başlattıkları "Açlık Grevi"ne sonlandırdılar.

Genel Başkanımız Ümit DEMİREL yaptığı basın açıklamasında: "Milli Eğitim Bakanlığı dün olduğu gibi bugünde eğitim çalışanlarını ayıran, eğitim çalışanlarını görmeyen bir zihniyet ortaya koymuştur. 65 bin eğitim çalışanını yani kendi personelini görmezden gelmiştir. Elbetteki Eğitim çalışanlarının da Milli Eğitim Bakanını görmezden geleceği gün yakındır.

Eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümü noktasında sendikamızca başlatılan eylemlilik süreci, iş yavaşlatma, iş bırakma genel grevleriyle ve illerde vekil aday görüşmeleriyle devam edecektir." Dedi.

Basın Açıklaması aşağıdadır.

Açlık Grevinin 6. ve 7.gününden Objektiflerimize Yansıyanlar İçin Tıklayın

 

BASIN AÇIKLAMASI

Milletimizin en değerli varlığı çocuklarımız, barışın, birliğin, sevginin, umudun ve kardeşliğin temsilcileri, aydınlık yarınlarımızın güvencesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günü bayram olarak çocuklara armağan etmesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ünçocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesidir. Bu vesileyle, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimlerimizle kutlarız.

Eğitim çalışanlarının yıllardır maruz kaldığı hak kayıplarının iadesi, Ek-Ders ve Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneğinin adaletli dağılımının sağlanması, kurum içinde uygulanan farklı kadro-farklı anlayış bakışının bütüncül hale getirilmesi, insan onuruna yakışır modern çalışma hayatının gereği olan Görev Tanımı ve Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin çıkarılması, 4-C ve benzeri istihdam uygulamalarına son verilmesi, Kariyer ve Liyakat temelinde görevlerde yükselme sınavlarının yapılması ve görevde yükselme sınavlarında uygulanan farklı kadrolara farklı sınav ücreti uygulamasının ve Sınav Başarı Puanının ortadan kaldırılması, şef eğitim çalışanlarının ek-ders ve denge tazminatı sorunlarının çözümü için eğitim çalışanları tarafından başlatılan "Açlık Grevi"nde 7'nci güne geldik.

Milli Eğitim Bakanlığından görevli eğitim çalışanları burdamı bir yoklama yapalım.  Şef, tesis müdürü, sayman, memur, hizmetli, şoför, aşçı, ,bekçi, kaloriferci, teknisyen, tekniker, mimar, mühendis, uzman, araştırmacı, kadrolu usta öğretici, şube müdürü, hemşire,bilgisayar işletmeni, v.h.k.i., 4/C arkadaşlarımız burdamı? Milli Eğitim Bakanımız Nimet Çubukçu nerde?

Eğitim Çalışanları 1 günde çözülebilecek sorunları için 7 gündür açlık grevi yaparken, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU açılışlara gidiyor, davul çalıyar ve döner kesiyor? Tüm Türkiyede görev yapan eğitim çalışanlarınının gözü kulağı Abdi İpekçi Parkında açlık grevi yapan arkadaşlarında iken, sorunları çözmesi beklenilen Nimet Çubukçu Milli Eğitim Bakanlığı değil,  Vitrin Bakanlığı Yapıyor. Biz eğitim çalışanları olarak Milli Eğitim Bakanlığı Koltuğunda Vitrin Bakan Değil, eğitime, personele ve sorunlarına çözüm getirebilecek bir Milli Eğitim Bakanı İstiyoruz.

7 gündür açlık grevinde olan eğitim çalışanlarının yanına dahi gelemeyen Sayın Milli 
Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU ;

Günde 12-14 saat çalışan hizmetli eğitim çalışanının fazla çalışma karşılığı ücret istemesinden mi korktunuz?

şef eğitim çalışanın 3 yıldır mağdur ettiğiniz halde ek-ders taslağının çıkması için maliye bakanlığına gitmediğiniz ve denge tezminatının şef eğitim çalışanlarına verilmesi için kılınızı dahi kıpırtdatmadığınız ortaya çıkacak diyemi korktunuz?

Eğitime hazırlık ödeneği meclise geldiği halde niçin red oyu verdiğinize cevap bulamadığınız için mi korktunuz?

Eğitim çalışanlarının atama ve yer değiştirme yöneltmeliğini ve görev tanımlarını 9 yıldır yazamadığınız içinmi korktunuz?

Görevde Yükselme Sınavlarında Hizmetliye 70 başarı Puanı, Müdür ve müdür yardımcısına 60 başarı puanını neden ve niçin uygun gördüğünüzü açıklayamayacağınızdan mı korktunuz?

Görevde Yükselme sınavlarında hizmetliden 50 TL sınav ücreti, Müdür ve Müdür yardımcısından 25 TL sınav ücreti almanın gerekçesi olmadığından mı korktunuz?

Maliye bakanlığında saymanlara %115 ek ödeme verirken, anayasa mahkemesinin kararına rağmen Milli eğitim bakanlığı saymanlarının haklı isyanını görmezden geldiğiniz içinmi korktunuz?

Türkiye'de hiçbir sosyal yardımdan gelir verigisi kesilmezken, hizmetlinin giyim yardımından gelir verigisi kesilmesine göz yumduğunuz içinmi korktunuz?

Bakanlığınızca yapılan açıkilköğretim/lise ve MTSK sınavlarında eğitim çalışanlarının salon başkanı ve salon gözcüsü olarak niçin görev vermediğinizi açıklayamayacağınızdan mı korktunuz?

Şoför eğitim çalışanlarına kaskosuz araç teslim etmenizden, yemek ücretlerini nakdi ödemeyip birilerinin kasasını doldurmanızdan ve lojman tahsisinde adil olmadığınız ortaya çıktığı içinmi korktunuz?

4/c li kardeşlerimizin mağduriyetlerini görmediğiniz, güvencesiz çalışma koşullarına müsaade ettiğiniz ve kadrolu istihdam sağlamadığınız içinmi korktunuz?

Bakanlığınızdaki hiçbir okul ve kurumda sağlık personeli olmadığı ve geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin allaha emanet olduğundanmı korktunuz?

Okullarımızda Hizmetli personeli kalmadığı için eğitim kurumlarımızın hiçbirinde hijyenden bahsedemiyoruz. Hizmetli alımı yapamadığınız için öğrencilerimiz sağlıksız ortamlarda eğitim aldığı gerçeğine vereceğiniz cevabınız olmadığı için korktunuz?

Milli eğitim bakanlığı dün olduğu gibi bügunde eğitim çalışanlarını ayıran, eğitim çalışanlarını görmeyen bir zihniyet ortaya koymuştur. 65bin eğitim çalışanınını yani kendi personelini görmezden gelmiştir. Elbetteki Eğitim çalışanlarının da Milli Eğitim Bakanını görmezden geleceği gün yakındır.

Eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümü noktasında sendikamızca başlatılan eylemlilik süreci, iş yavaşlatma, iş bırakma genel grevleriyle ve illerde vekil aday görüşmeleriyle devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyrulur. 23/04/2011

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+