TEÇ-SEN: "Faks Eyleminde Bakanlık Faksı Kitlenmiştir. Bakan Danışmanlarının Faksını Yayınlıyoruz."

Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan eğitim çalışanlarının kendi hakları için Ankara Abdi İpekçi Parknda 17 Nisan 2011 Pazar günü başlattığı "Açlık Grevi" devam ediyor.

"Açlık Grevine Destek Veriyorum!" Dilekçe eylemi tüm hızıyla devam ediyor. Ancak Milli Eğitim Bakanının Özel Kalem Faksı Kitlenmiştir. Eyleme destek vererek sorunlarımızın gündeme alınması için faks eylemine katılan tüm eğitim çalışanlarına teşekkür ediyoruz.

Faks eylemi devam etmektedir. Milli Eğitim Bakanı Özel Kalem Faksı Kitlendiği için MEB Danışmanlarının Faksını yayımlıyoruz.

MEB Bakanı Danışmanlarının Faks Numarası : 0312 425 13 91 - 0312 417 70 02- 0312 419 57 72

+