TEÇ-SEN: "MEB Son Sınıf Öğrencilerini Yine Unuttu!"

Milli Eğitim Bakanlığı MEB Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine göre 14 Ağustos 2011 tarihinde yapacağını açıkladığı Unvan değişikliği sınavıyla ilgili 18/04/2011 tarih ve 26073 nolu yazısıyla; Teknik Kadro Boş Sayılarını, Başvuru tarihlerini açıklamıştır.

18/04/2011 tarihinde yapılacak olan Unvan Değişikliği sınavının başvurularını 4 ay önce 02-13 Mayıs 2011 tarihlerinde alacak olması, Üniversitelerde okuyan son sınıf öğrencilerinin okullarını bitirse dahi yapılacak sınava girememesine neden olacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı yıllardır görevde yükselme sınavı yapmaktadır. Her sınav öncesi üniversitelerde okuyan son sınıf öğrencilerinin durumları dikkate almaması dikkat çekici olmakla birlikte Milli Eğitim Bakanlığının hala kurumsal olamadığının ve ehli olmayan yöneticiler tarafından yönetildiğinin kanıtıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı başvuru tarihlerinin uzatarak, son sınıftan mezun olabilecek durumda olan eğitim çalışanlarının kariyer yapmalarına imkan tanıyan Unvan Değişikliği sınavına katılımlarını sağlamalıdır. TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

Resmi talep yazısı aşağıdadır:

 

Konu  : Unvan Değişikliği Sınavı hk.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

(Personel Genel Müdürlüğü)

İlgi      : a) M.E.B. Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği.

              b) 18/04/2011 tarihli ve 26073 nolu yazınız.

Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine göre; 14 Ağustos 2011 tarihinde yapılacak olan Unvan Değişikliği sınavın başvuru tarihleri ve boş kontenjan sayıları ilgi b) yazınızla duyurulmuştur.

Ancak; 14 Ağustos 2011 tarihinde yapılacak olan Unvan Değişikliği sınav başvuruları 02-13 Mayıs 2011 tarihleri arasında alınması son sınıfta okuyan ve kariyer yapmak isteyen birçok eğitim çalışanlarının kariyer imkanını engelleyecektir.

Bu nedenle; Sözü edilen sınav başvuru tarihlerinin son sınıfta okuyan eğitim çalışanlarının durumları dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi hususunda ;

Bilgilerinizi ve gereğini önemle arz ederim.   

                                                                                   

            Ümit DEMİREL

              Genel Başkan

+