TEÇ-SEN: "Açlık Grevine Destek Veriyorum.! Faks Eylemi Başladı."

Sendikamızca eğitiml çalışanlarının mali ve özlük sorunlarının çözümü için başlatılan "Açlık Grevi"ne katılan veya katılamayan eğitim çalışanlarının "Açlık Grevi"ne destek vermeleri amacıyla "Faks Eylemi" Başlatılmıştır.

Faks Eylemine katılmak isteyen eğitim çalışanları; Milli Eğitim Bakanlığına yazılan dilekçeyi imzalayarak, Milli Eğitim Bakanlığının 0312 417 70 27 nolu faksına göndererek "Açlık Grevi"ne bireysel olarak destek verebilirler.

Faks Eylemi "Açlık Grevi" sona erene kadar devam edecektir. Faks eylemiyle ilgili tüm il Teşkilatlarımızın gerekli tedbirleri alarak, eğitim çalışanlarının Faks eyleme katılımlarının sağlaması hususunda gerekli hassasiyeti gösterecektir.

Eğitim Çalışanlarına, Üyelerimize ve Tüm İl Teşkilatlarımıza Duyrulur. TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

Dilekçe metni aşağıdadır:

 

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

ANKARA

Eğitim çalışanlarının yıllardır maruz kaldığı hak kayıplarının iadesi, kurum içinde uygulanan Ek-Ders ve Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneğinin adaletli dağılımının sağlanması, kurum içinde uygulanan farklı kadro-farklı anlayış bakışının bütüncül hale getirilmesi, insan onuruna yakışır modern çalışma hayatının gereği olan Görev Tanımı ve Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin çıkarılması, 4-C ve benzeri istihdam uygulamalarına son verilmesi, Kariyer ve Liyakat temelinde görevlerde yükselme sınavlarının yapılması ve görevde yükselme sınavlarında uygulanan farklı kadrolara farklı sınav ücreti uygulamasının ve Sınav Başarı Puanının ortadan kaldırılması, şef eğitim çalışanlarının ek-ders ve denge tazminatı sorunlarının çözümü için Ankara'da 17 Nisan 2011 Pazar günü Apdi İpekçi Parkında başlayan ve devam eden "AÇLIK GREVİ"ne destek veriyorum.

Eğitim çalışanlarının üvey evlat muamelesine son vermek için eğitim çalışanları tarafından başlatılan "Açlık Grevi"nin amacında; Milli Eğitim Bakanlığının kendi personellerine sahip çıkması ve özlük ve mali sorunlarının çözümü için insiyatif alarak çözümden yana taraf olan yaklaşım göstermesi istenmektedir.

Bu nedenle; 17 nisan 2011 Pazar günü Ankara Abdi İpekçi Parkında eğitim çalışanları tarafından başlatılan "Açlık Grevi"ne destek verdiğimi bildirir, Eğitim çalışanlarının mali ve özlük hak taleplerinin çözümü için Bakanlığımızın insiyatif alması temennimizdir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim..../04/2011

                                                                                              AD SOYAD

                                                                                              İMZA

 

+