TEÇ-SEN: M.E.B. Ek Ders Değişikliği İçin Neyi Bekliyor?

M.E.B. Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar"da değişiklik çalışmaları, sendikamız ve eğitim çalışanlarının yoğun ısrarı neticesinde Kasım 2010 tarihinde başlatılmıştı. Ayrıca, yapılacak değişiklik çalışmalarına ışık tutması maksadıyla ek ders değişikliği taleplerimiz Bakanlığa sunulmuştu.

Sendika olarak ek ders değişikliği taleplerimiz, özellikle son ek ders saati artışında dışlanmış ancak mağduriyet açısından müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü, şube müdürleri ile emsal durumda olan ve ek ödeme aldığı için, 2008 yılından bu yana yapılan ek ödemelerden yararlanamayan Şef, raportör, il milli eğitim müdürü, daire başkanı v.b. yönetim görevi karşılığı ek ders ücreti ödenen tüm eğitim çalışanlarına haftalık ek ders ücretinin artırılarak aynı oranda ödenmesi, yönetim kademesi dışında kalan tüm eğitim çalışanlarına Ek-Ders ücreti ödenmesi, eğitim çalışanlarının yaptığı fazla mesailerin kadro ayrımı yapılmaksızın ek ders ücreti ile karşılanması ve öğretmen arkadaşlarımıza uygulandığı gibi ek ders ücreti alan tüm personelin ayrım yapılmaksızın ek ödemelerden yararlandırılması gerektiği sendikamızca Bakanlığa bildirilmişti.

Aradan geçen yaklaşık 2 aylık süre içersinde de değişiklik çalışmaları sendikamız tarafından yakından takip edilmiştir. En son 28/12/2010 tarihinde M.E.B. Personel Genel Müdürü Necmettin YALÇIN ile yaptığımız görüşmede değişiklik çalışmalarının sonlandırıldığını ve çalışmanın Maliye Bakanlığı'na sunulacak hale geldiği tarafımıza iletilmişti. Ancak; 26/01/2011 tarihinde M.E.B. Mevzuat Dairesi ile yaptığımız görüşmede söz konusu çalışmanın Maliye Bakanlığı'na sunulmak üzere M.E.B. Müsteşarlığı'na iletildiğini, ancak (çalışmanın uygun bulunduğu ve Maliye Bakanlığı'na bildirilsin), şeklinde her hangi bir talimatın kendilerine verilmediğini belirtmişlerdir.

Şimdi buradan Bakanlık yetkililerine soruyoruz!!! ek ders ücreti aldığı için 3 yıldır ek ödeme almayan Şeflerin maaşlarının, eski unvanları olan memur, v.h.k.i v.b kadrolara göre 2010 Temmuz ayı gelir vergisi artışı ile aynı konuma geldiği, 2011 yılında yapılacak 80 TL ek ödeme ile de eski unvanlarında yaklaşık 80 TL daha az ücret alır durumda olacağını anlatmaktan dilimizde tüğ, yazıcımızda kartuşumuz bitti. Ama maalesef durumun ciddiyetini Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri anlamamış olacak ki bitirdiği çalışmayı dahi hala Maliye Bakanlığı'na gönderememiştir.

Tüm bu gelişmeler ışığında; Sendikamızca Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı'ndan acil randevu talep edilmiştir. Yapılacak görüşmelerin sonucu sitemiz aracılığıyla tüm eğitim çalışanlarına duyurulacaktır.

+