TEÇ-SEN: "Teknik Kadro Sınavına Tüm Adaylar Girmelidir!"

Eğitim çalışanlarının beklediği teknik kadro sınav tarihi Bakanlıkta sınavla ilgilenen birimlerin 03 Ocak 2011 tarihinde yapacağı toplantıda belirleneceği tarafımıza bildirilmiştir.

Bakanlığın daha önce yaptığımız toplantılarda verdiği "Tüm Ünvanlara Kadro Açacağız!" sözünde durmasını bekliyor olmamıza rağmen aldığımız duyumlar tersi istikametindedir. 2008 yılında yapılan teknik kadro sınavında yapılan haksızların tekrar yaşanmaması için Milli Eğitim Bakanlığının sınavla ilgili birimlerine resmi talep yazımızı elden teslim ettik.


Konu  : Unvan Değişikliği Sınavı hk.

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

(Personel Genel Müdürlüğü)

İlgi      : M.E.B. Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği.

Bakanlığımızca; İlgi yönetmeliğin 8. maddesi doğrultusunda Unvan Değişikliği Sınavları yapılması için gerekli çalışmaların başlatıldığı bilinmektedir. Söz konusu sınavın yapılacak olması sendikamızca ve unvan değişikliği sınavına katılabilecek eğitim çalışanları arasında sevinçle karşılanmıştır.

Sınav kararının alınmış olması olumlu bir gelişme olmakla birlikte, sınav süreci öncesi ve sonrası yapılacak planlamalar da sınava katılacak personel için ayrıca önem arz etmektedir. Konuyu açmak gerekirse, bir önceki unvan değişikliği sınavında yapılan bazı uygulamalar sınav sürecinde mağduriyetler oluşturmuştur.

Şöyle ki; teknisyen ve tekniker unvanları için başvuru yapabilecek mezuniyet bölümleri arasında ayrım yapılmış, bu ayrıma gerekçe olarak da ihtiyaç olan branşların tespit edildiğini ihtiyaç nispetinde mezuniyet bölümlerinin belirlendiği ifade edilmiştir. Ancak uygulamada bu gerekçe kesinlikle hayat bulmamıştır. Örnek vermek gerekirse teknisyenlik kadrosu için  "Mesleki-Teknik Liselerin Bilgisayar, Telekomünikasyon, Elektrik, Elektronik, Sıhhi Tesisat, Mobilya/Dekorasyon, İnşaat/Yapı ve Metal İşleri bölümünden mezun olanların başvuruları alınmıştır. Ancak; atamalar Bilgisayar teknisyeni, elektrik teknisyeni gibi unvanlı olmamış sınavı kazananlar teknisyen unvanıyla atanmıştır. Bu durum mesleki teknik liselerinden mezun diğer teknisyenlik unvanına haiz personelin mağduriyetinden başka bir amaca hizmet de etmemiştir.

Bu nedenle; yapılacak unvan değişikliği sınavında özellikle tekniker ve teknisyen unvanları için alınacak başvuruların, mesleki teknik okulların teknisyen, tekniker yetiştiren tüm bölüm mezunlarını kapsayacak şekilde yapılması mağduriyetlerin oluşmaması açısından önem arz etmektedir.

Unvan değişikliği sınavı sürecinde yapılacak planlamalarda bu hususun dikkate alınması konusunda;

Bilgilerinizi ve gereğini önemle arz ederim.    

                                                                                   

            S. Burçin POYRAZ

                 Genel Sekreter

+