TEÇ-SEN: "Açlık Grevi Eylemi Ankara'da Başlıyor!"

TEÇ-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

BASIN AÇIKLAMASI

02 Ekim 2010 tarihinde yapılan Teç-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu Toplantısında; "Eğitim çalışanlarının maddi ve özlük hak gasplarının önlenmesi, kurumiçinde yaratılmaya çalışılan üvey evlat hissinin ortadan kaldırılması, kurum içi ve kurumlararası ücret adaletsizliğinin giderilmesi için Siyasi İradeye 01 Ocak 2011 tarihine kadar süre verilmesine, bu süre içinde Siyasi İrade tarafından tatmin edici adımların atılmaması durumunda Eğitim çalışanlarının haklarının iadesi için "Ankara'da Açlık Grevi"nin başlatılmasına" karar verilmişti.

Genel Merkez Yönetim Kurulumuzca 3 aylık süreç yakından takip edilmiştir. Ancak, Eğitim çalışanlarının mali ve özlük hak kayıplarının önlenmesi adına herhangibir adım atılmamıştır. "Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneği ile Ek-Ders Ücretleri'nin eğitim çalışanlarının tümüne verilmesi yönündeki haklı talebimiz ile ilgili hiçbir çalışma başlatılmamıştır.

Bu süreçte; Şef eğitim çalışanlarının Ek-Ders saatlerinde değişiklik yapılması yönündeki çalışmalar sendikamızca yakından takip edilmektedir. Ancak, Eğitim çalışanlarında ve kamuoyundaki algı Milli eğitim bakanlığının hazırladığı Ek-Ders Saatlerindeki değişikliğin aynen uygulanacağı yönündedir. Fakat, sözü edilen değişiklik taslağının Maliye bakanlığı'nın vizesine tabi olması  ve Maliye Bakanlığı'nın bu değişikliği onaylayıp onaylamayacağının belli olmaması bu konudaki tereddütlerimizi artırmaktadır. Sonuç olarak; 3 aylık süreçte eğitim çalışanlarının maddi ve özlük sorunlarının çözülmesi için tatmin edici bir İRADE ortaya koyulmamıştır.

Tüm bu sebeplerden dolayı Teç-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak; eğitim çalışanlarından, teşkilatlarımızdan ve üyelerimizden aldığımız güçle verdiğimiz sözün ve aldığımız kararın arkasında duruyoruz. ANKARA'DA AÇLIK GREVİNİ BAŞLATIYORUZ.

Açlık Grevinin başlangıç tarihi;  "Eğitim çalışanlarının kangren haline gelmiş sorunlarının çözülmesi için kamuoyu ve gündem oluşturulması", "Eğitim çalışanlarına, yapılacak olan "Açlık Grevi"nin amacının ve öneminin il il toplantılar yaparak anlatılması" ve "Haziran 2011 ayında yapılacak olan "Genel Seçim Sürecinin" eğitim çalışanlarının mevcut sorunlarının çözümü için daha etkin ve verimli kullanılması" amacıyla 16 NİSAN 2011 Cumartesi olarak belirlenmiştir.

Tüm Teşkilatlarımıza, Üyelerimize, Eğitim Çalışanlarına ve Kamuoyuna Duyurulur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

+