TEÇ-SEN: "Unvan Değişikliği Sınavları Yolda."

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı sınavlar ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerimizi daha önce kamuoyuyla defaten paylaşmıştık. Bu sorunları başta Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU ile yaptığımız görüşmede kendisine iletmiştik. Sınavlar ile ilgili en önemli problemin belirli bir takvimde yapılmaması durumu hatırlatılmış, bu konun öncelikli çözülmesi istenmişti. Milli Eğitim Bakanlığı’da yaptığı yönetmelik değişikliği ile görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının 2 yılda bir yapılmasını kurala bağlamıştı. Nimet ÇUBUKÇU ile yaptığımız görüşmenin devamı niteliğinde çalışmalarımız da ayrıca devam etmişti.

Bu itibarla, 01/07/2010 tarihli haberimizde Personel Genel Müdürü Necmettin YALÇIN ile yaptığımız toplantının sonuçlarını da kamuoyuyla paylaşmıştık. Haber için Tıklayın.

 

Toplantı sonucunda;1- 2010 yılı içinde 2. Memurluk sınavının yapılabilmesi için  İllerde kadro sayılarının alınmasına ve 2. Memurluk sınavının uygun bir tarihte yapılması için çalışmaların başlatılması, 2- 2010 yılı içinde teknik kadro sınavının uygun bir tarihte yapılması için çalışmaların başlatılması, 3- MEB (GİH-YHS-THS-SHS) Personelleri için atama ve yer değiştirme taslak yönetmelik çalışmalarının başlatılması, konularında gerekli çalışmaların başlatılacağı sözü Personel Genel Müdürü Necmettin YALÇIN tarafından sendikamıza verilmişti.

Bu toplantının ardından geçen 4 aylık süre içersinde de mutabakata varılan çalışmaların başlatılması için Bakanlık bürokratlarıyla görüşmelerimiz devam etti ve konunun takipçisi olduğumuz her defasında kendilerine hatırlatıldı.Konuyu ısrarcı bir şekilde takip etmemiz ilk meyvesini verdi ve önümüzdeki günlerde UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI yapılacağı sendikamıza bildirildi.

Yapılacak sınavın hangi unvanları kapsayacağı ise ihtiyaç tespit çalışmalarından sonra belirlenecektir. Tespit çalışmasının sonuca ulaşması ile gerekli duyuru yine sendikamız sitesi aracılığıyla yapılacaktır.

Ayrıca; mutabakata vardığımız ikinci memurluk sınavının yapılması ve MEB (GİH-YHS-THS-SHS) Personelleri için atama ve yer değiştirme taslak yönetmelik çalışmalarının başlatılması konularının da bir an önce sonuçlanması için sendika olarak ısrarımız ve takibimizin sonuna kadar devam edeceği bilinmelidir. 

+