TEÇ-SEN: "Ek-Ders Ücretlerinde Değişiklik Yapılması İçin Resmi Başvurumuzu Yaptık!"

"M.E.B. Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar"da yapılacak değişikliğe esas olmak sendikamızca hazırlanan değişiklik talepleri Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir.

Sendikamızca hazırlanan değişiklikte;

1- "MEB Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar" isminin "MEB Personelleri Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar" olarak değiştirilmesi,

2- Şef Eğitim Çalışanlarının haftalık 15 saat olan Ek Ders Ücretlerinin 25 Saate çıkarılması,

3- Genel İdari Hizmetler, Teknik Hizmetler, Yardımcı Hizmetler ve Sağlık Hizmetler Sınıfı Personellerine Haftalık 15 Saat Ek Ders Ücreti Ödenmesi,

4- Ek Ders Ücretlerinden Gelir Vergisi Kesilmemesi,

5- Genel İdari Hizmetler, Teknik Hizmetler, Yardımcı Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan eğitim çalışanlarının fazla mesailerinin Ek Ders Ücretleriyle karşılanması,

6- 375 Sayılı K.H.K.nin 3 üncü maddesindeki  "fiilen derse girmeden ek ders ücretinden yararlananlara (okul ve kurum müdürleri hariç) ek ödeme yapılmaz" ibaresinin iptal edilmesi,

Milli Eğitim Bakanlığından talep edilmiştir. 

picture

+