TEÇ-SEN: " Sayman'lara Yapılan Haksızlık İddiamız Kabul Edildi ve Anayasa Mahkemesine Taşındı!"

Maliye Bakanlığında Sayman olarak görev yapan kamu çalışanlarına verilen %115'lik ek ödemenin diğer kurumlardaki sayman kadrolarına ödenmesi gerektiği ile ilgili Anayasa Mahkemesi Kararı, Bakanlar Kurulunun 10 Temmuz 2009 tarih ve 27284 sayılı Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile etkisizleştirilmişti.

Sendikamız Hukuk Bürosunca, Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu iptal kararının uygulanmasını önlenmek adına çıkarılan bu yasada yer alan "Maliye Bakanlığı ile Bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatında çalışan ibaresi" Anayasaya aykırı olduğundan iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyleAnayasa Mahkemesine başvurulması için  daha önce Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesine Dava Açılmıştı.

Ankara 8. İdare Mahkemesi de, saymanlara yapılan bu haksızlığı tespit ederek, yapılan kanun değişikliğinin anayasa mahkemesi kararını hiçe saydığı, Anayasanın 10. maddesine (eşitlik ilkesine) aykırılık oluşturduğu gerekçeleriyle 213 sayılı Vergi Usul Kanunun ek 13. maddesinin 4. fıkrası (a) bendini değiştiren 47. maddesinin3. fıkrasının iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. Başvuru kararıyla ilgili belge aşağıdadır.

Sayman eğitim çalışanı arkadaşlarımıza yapılan bu haksızlığın giderilmesi ve %115'lik ek ödemeden yararlanmaları sağlanana kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

picture picture

+