MYK : "Eylemlerimiz Başlıyor! AÇLIK GREVİ Kararımızın Etkili Olacağını Düşünüyoruz."

TEÇ-SEN

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası

*******************************************************************************************************************

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

BASIN AÇIKLAMASI (02/10/2010)

Sendikamızın kuruluşundan bugüne kadar gerek eğitim hazırlık ödeneğinin eğitim çalışanlarının tümüne ödenmesi, gerekse Şef eğitim çalışanlarının  mali hak gasplarının önlenmesi ve gerekse de Eğitim Çalışanlarının yıllarca maruz kaldığı üvey evlat hissinin ortadan kaldırılması için defalarca yapılan dilekçe eylemleri, meclis görüşmeleri, bakanlık görüşmeleri, Ankara ve il bazlı eylemler sendikamızca yapılmış olup istenilen sonuç alınamamıştır.

Yapılan eylemlerimizin amacı; Eğitim Çalışanlarının kurum içinde ve kurumlar arası ücret farklılığının ortadan kaldırılması kurum içi çalışma barışının sağlanarak eğitim kalitesinin artırılmasıdır. Sendikamız kurum içinde var olan ancak belli kadrolara ödenen ek ödemelerin tüm kadrolara eşit olarak ödenmemesi ve Yönetim Kademesinde olmasına rağmen ek-ders artışlarından ve ek ödemelerde kapsam dışı bırakılan ŞEF eğitim çalışanlarının mağduriyetlerinin devam etmesi kabul edilemez bir durumdur.

Eğitim Hizmetleri İş Kolunda faaliyet gösteren ve Eğitim Çalışanlarının sorunlarının çözümü için mücadele ettiğini söyleyip eylemde birlik çağrısı yapan sendikaların ise hiçbir görüşme yapmadan ortak bir platform oluşturmadan kendi başlarına aldıkları eylem kararları yaptıkları uygulamada birlik çağrısının özde değil sözde olduğunu ortaya çıkarmıştır.  

Kurulduğu günden bugüne kadar haklının yanında haksızlığın karşısında omurgalı duruşu ve düsturundan ödün vermeyen yapısıyla her zaman Eğitim Çalışanlarının yanında olan Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak Şef Eğitim Çalışanlarının mali hak gasplarının önlenmesi ve eğitim öğretime hazırlık ödeneğinin Eğitim Çalışanlarının tamamına ödenmesi yönündeki taleplerimiz 01.01.2011 tarihine kadar çözülmediği takdirde Tüm teşkilatlarımızla birlikte Ankara'da AÇLIK GREVİ başlatılacaktır.

Sendikamızca 01.01.2011 tarihine kadar eğitim çalışanlarının yukarıda bahsi geçen  mağduriyetlerinin giderilmesi için;

•1-                 81 İl Milli Eğitim Müdürlükleri önünde uyarı eylemi yapılmasına,

•2-                 TBMM ve Hükümete 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu değişikliği ile ilgili resmi başvuru yapılmasına,

•3-                 İllerde Milletvekilleriyle görüşmelerin başlatılmasına,

•4-                 İktidar Partisi Genel Merkezinden randevu istenerek sorunların görüşülmesine,

SORUNLARIN ÇÖZÜLMEMESİ DURUMUNDA;

•5-                 01.01.2011 tarihinde Tüm teşkilatlarımızla birlikte Ankara'da AÇLIK GREVİ başlatılmasına,

 OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir. 02.10.2010

TEÇ-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

picture

+