TEÇ-SEN:"Memurluk G.Y.S.'de Memur olan Eğitim Çalışanları da 2010 Giyim Yardımından Yararlanmalıdır

Bilindiği üzere 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Giyim Yardımları nakden ödenmektedir. Maalesef mevcut yasaya göre giyim yardımları kamuda görevli bütün unvanlara verilmemekte, giyim yardımı yapılacak unvanlar ilgili yönetmeliğinde belirtilmiştir.

Bu unvanlardan bir tanesi de hizmetli personeldir. Giyim Yardımları bugün itibariyle ülke çapında çoğu kurumda ödenmiş ve ödenmeye devam etmektedir. Ancak; M.E.B.'nda Nisan 2010'da yapılan memurluk görevde yükselme sınavında başarılı olan ve Mayıs ayında yapılan atamalarına kadar kadroları hizmetli olan personele giyim yardımı ödemesi yapılmadığı sendikamıza bildirilmiştir. Yapılan bu uygulama yönetmeliğe aykırıdır. Çünkü; bu yıl yapılan giyim yardımı ödemeleri 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yapılmaktadır. Dolayısıyla Mayıs 2010 tarihinde memur olarak atamaları yapılan hizmetli personel de 01/01/2010 tarihi itibariyle bu yardımı hak etmiş bulunmaktadırlar.

Sendikamız giyim yardımı ödemeleri başlamadan konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderdiği yazıile uygulamanın ne şekilde olacağı konusunda görüş istemiştir. Ancak; aradan yaklaşık iki ay gibi bir zaman geçmesine rağmen bakanlık tarafından sendikamıza resmi yazı ile cevap verilememiştir. Bakanlık yetkilileri ile yaptığımız görüşme de konu hakkında idari mali işler ve strateji geliştirme başkanlıklarının kararsız kalıp ödemelerin yapılıp yapılmayacağı  konusunda Devlet Personel Başkanlığı'ndan görüş istendiği ve görüş doğrultusunda tüm kamu kurumlarına duyuru yapılacağı bildirilmiştir.

Söz konusu görüşün sendikamızın talebi doğrultusunda OLUMLU verileceğini umuyoruz. Aksi halde sendikamızca bu konunun yargıya intikal ettirileceğinin bilinmesini saygılarımızla kamuoyuna duyururuz..

 

                                                                                              TEÇ-SEN GENEL MERKEZ    

picture

+