TEÇ-SEN : "Grevsiz ve Bağımlı Toplu İş Sözleşmesi"

2010 yılı Memur Sendikaları ile Hükümet arasında toplu görüşme süreci başladı. Her yıl olduğu gibi yine sendikalardan ayrı ayrı talepler ve isteklerle masaya oturdu. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla, aynı amaç ve hedef ekseninde düzgün kararlar alınmadan ve strateji geliştirilmeden oturulan masanın ortak akılla haraket edilmediği sürece MASA olmaktan başka bir işe yaramadığıda bilinmektedir. On yıllardır ne sendikalar, ne de hükümet tarafından değişen bir şey yoktur. Hep aynı senaryo... değişen oyuncular olsa da oyun aynı oyundur.

Şimdi, bir değişenin olacağı iddiasıyla referandum yapılacaktır. Değişkenin adı "Toplu Görüşme Yerine Toplu Sözleşme"... Bilindiği üzere değişkenler ikiye ayrılır. BAĞIMLI ve BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN...

Referanduma endeksli bu değişken BAĞIMLI MI? BAĞIMSIZ MI?

YENİ MADDE: "Kamu Çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi, düzeltilmesi veya yapılandırılması gibi bir çok talepleri pazarlık konusu yapılabilecek tarafların anlaşması durumunda Toplu Sözleşme İmzalanacak ama taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa "UZLAŞTIRMA KURULU KARARI" geçerli olacak olup, GREV Yasağı devam edecektir."

Çalışma hayatı, kamu çalışanlarının kaderi hükümet ve sendikalar arasında geçecek pazarlıktan ziyade "Uzlaştırma Kurulunun" vereceği karara BAĞIMLI OLACAKTIR. Bu kararın kesin karar olduğu bir durumda "TOPLU SÖZLEŞME"den bahsedilemez.

Öyleki, Kamu Çalışanlarının mali ve özlük haklarının korunması ve kollanması için yıllardır mücadele eden sendikalar "UZLAŞTIRMA KURULU"na üye verememektedir. Uzlaştırma Kurulu Üniversiteler arası kurul tarafından Fakültelerin;  "Çalışma Ekonomisi", "İş Hukuku", "İdare Hukuku" ve "Kamu Maliyesi" dallarından 1'er öğretim üyesi olmak üzere toplam 4 üyeden oluşuyor.

Sendikalar ile Hükümet arasında (yıllardır yapılan görüşmeler baz alındığında) bir mutabakat sağlanamayacağı açıktır ve Kamu Çalışanlarının sosyal ve ekonomik tüm hakları Uzlaştırma Kurul Üyesi 4 öğretim üyesi tarafından belirlenecek olması kabul edilemez olmakla birlikte Kamu Çalışanlarını tamamen BAĞIMLI HALE GETİRECEKTİR.

Kamu Çalışanlarının Grev Yasağı devam edecektir. Mali, sosyal ve ekonomik haklarının gasp edilmesi, haksızlığa uğraması durumunda kamu çalışanları üretimden gelen gücünü yani GREV hakkını kullanamayacaktır. Grev kamu çalışanlarının gerek pazarlıkta, gerek sözleşmede ortaya çıkacak her türlü olumsuzluklarda elinde bulundurması gereken gücüdür. Bu güç elinde olmayan kamu çalışanları ve sendikalar pazarlık masasından her zaman mağlup olarak kalkacaktır.

Kamu çalışanlarının sendikal haklarının düzeleceği gibi algılamanın yanlışlığı ve değişenin etki ettiği tek değişkenin hükümetin toplu görüşmelerdeki rolünü Uzlaştırma kuruluna devrettiğidir... TEÇ-SEN GENEL MERKEZ

+