TEÇ-SEN: "2010 Yılında 2.Memurluk ve Teknik Kadro Sınavı Yapılacak!"

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Necmettin YALÇIN ile Sendikamız Genel Başkanı Ümit DEMİREL ve Genel Sosyal İşler Başkanı Niyazi DAĞCI 2.Memurluk Sınavı ve Teknik Kadro Sınavlarının yapılmasını konularında yaptıkları görüşme sona erdi.

Genel Başkanımız Ümit DEMİREL: "18 Nisan 2010 tarihinde yapılan "Memurluk Sınavı"nda başarının çok düşük olması nedeniyle boş kalan 3,333 adet "memur" kadrolarına atama yapılabilmesi için barajsız 2.memurluk sınavının yapılması ve teknik eğitim okullarından mezun olan eğitim çalışanlarına kariyer imkanının tanınması için görevde yükselme sınavlarının 2010 yılı içinde yapılmalıdır." Dedi. Ayrıca "Yardımcı Hizmetler Sınıfının" kaldırılmasını talep eden genel başkanımız Ümit DEMİREL "26.000 okulumuzda hizmetli hiç bulunmamaktadır. Okullarımızda hizmetli açığı gün geçtikçe artmaktadır ve mevcut hizmetli sayısı ihtiyaca cevap verecek durumda değildir. Okullarımızın hizmetli açığı "Hizmet Alımı Yöntemiyle" giderilerek, Milli Eğitim Bakanlığında "Yardımcı Hizmetler Sınıfı" kadrosunun lav edilmesi gerekmektedir." Dedi.

Yapılan görüşme sonucunda;

1- 2010 yılı içinde 2. Memurluk sınavının yapılabilmesi için  İllerde kadro sayılarının alınmasına ve 2. Memurluk sınavının uygun bir tarihte yapılması için çalışmaların başlatılması,

 2-2010 yılı içinde teknik kadro sınavının uygun bir tarihte yapılması için çalışmaların başlatılması,

3- MEB (GİH-YHS-THS-SHS) Personelleri için atama ve yer değiştirme taslak yönetmelik çalışmalarının başlatılması,

Konularında söz alınarak, görüş birliğine varılmıştır.

NOT: Görevde Yükselme Sınav başarı puanlarının kaldırılması veya aşağıya çekilmesi konularında görüş birliği sağlanamamış olup, konuyla ilgili bakanlık görüşmelerimiz devam edecektir.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZ

picture picture picture

+