TEÇ-SEN:"07-11 Haziran 2010 Dilekçe Eyleminde Kullanılacak Örnek Dilekçe."

07-11 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK DİLEKÇE EYLEMİNDE KULLANILACAK ÖRNEK DİLEKÇE İÇİN DEVAMINI OKUYU  TIKLAYINIZ. tec_sen_2010_3005.jpg 

............................... TEMSİLCİLİĞİNE/BAŞKANLIĞINA/MÜDÜRLÜĞÜ'NE

(Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderilmek üzere)

.................................... Müdürlüğü'nde ................. kadrosunda görev yapmaktayım. 18/04/2010 tarihinde yapılan Memurluk Görevde Yükselme Sınavı'na katılarak, başarısız oldum.

Memurluk Görevde Yükselme Sınavı öncesi Bakanlığımızca 5.058 boş memur kadrosuna görevde yükselme sınavı sonunda atama yapılacağı duyurulmuş, 7.000'in üzerinde başvuru olmuş ve 1.725 kişi sınav başarı puanı olan 70 alarak başarılı olmuştur. Dolayısıyla bakanlığımızın elinde bulunan 3.333 adet boş memur kadrosuna mevcut sınav sonuçlarına göre atama yapılamayacağı ve boş kalacağı belli olmuştur.

Bu tabloya göre memurluk görevde yükselme sınavına başvuran 4 adaydan biri başarılı olmuş, bir diğer ifadeyle %75'in üzerinde bir başarısızlık oluşmuştur. Görevde yükselme sınavlarının amacı, kurumların personel ihtiyaçlarını karşılamak hem de personelin kariyer yapmasına imkan tanımaktır.

Yukarda anlatılanların ışığında, 18/04/2010 tarihinde yapılan Memurluk Görevde Yükselme Sınavı'nın amacına ulaşmadığı görülmektedir.

Ayrıca; memurluk görevde yükselme Sınavı'nın amacına ulaşmamasının çok önemli nedenlerinden biri de; sınav başarı puanının 70 olmasıdır. Müdür Yardımcılığı Sınavı'nda başarı puanı 60, Öğretmenlerin Anadolu Liseleri'ne geçiş sınavında başarı puanı 40 olarak belirlenmiştir. Ayrıca başvuru için alınan sınav ücretinin Müdür, Müdür Yardımcıları için 25.00TL memurluk görevde yükselme sınavı için 50.00TL sınav ücreti alınmaktadır. Sınav başarı puanları ve ücretleri ile ilgili Bakanlığımızca yapılan bu çifte standart eğitim çalışanları arasında huzursuzluk yaratmaktadır.

Bu nedenle; görevde yükselme sınavlarında "sınav başarı puanı" uygulamasının sonlandırılarak, en çok puan alandan başlamak üzere duyurusu yapılan kadrolara "puan üstünlüğüne" göre yerleştirme uygulamasına geçilmesi için yönetmelik değişikliği yapılmasını ve yapılacak yönetmelik değişikliğinden sonra 2010 yılı içersinde 2. Memurluk Görevde Yükselme Sınavı açılmasını arz ederim.   ...../06/2010

                                                                                                                      Adı Soyadı

Adres:.........................                                                                                İmza

+