TEÇ-SEN: "Memurluk Sınavında 3 Soru İptal Edilmedi mi?"

18 Nisan 2010 tarihinde yapılan "Memurluk Sınavı"nı üzerinden 33 gün geçmesine rağmen gerek Atama Başvuru Ekranının açılmaması, gerekse iptal edilen 3 soruyla ilgili soru işaretlerinin varlığı sebebiyle kamuyounda ve eğitim çalışanlarında huzursuzluk devam etmektedir.

Öyleki, sendikamıza gelen yüzlerce telefonda 3 sorunun iptal edilmediği yönünde eğilimin olduğu görülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığınca sendikamıza verilen resmi cevapta 3 sorunun iptal edildiği ve her aday için doğru kabul edildiği bildirilmiş olsa da üyelerimizden gelen yoğun talep doğrultusunda konunun sendikamızca araştırılmasına gerek duyulmuş olup, üyemizden aldığımız muafakat ile Milli Eğitim Bakanlığından üyemizin cevap anahtarının bir örneği istenmiştir. 

Resmi yazımız aşağıdadır:

picture

+