TEÇ-SEN:"Memurluk Sınavı'nda Sorulan Hatalı Sorular ile ilgili Bilgilendirme."

18/04/2010 tarihinde yapılan ve Milli Eğitim Bakanlığınca soru ve cevapları yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Personelinin Görevde Yükselme Sınavı sorularından eksik ve hataları olanları incelenmek üzere M.E.B. Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı'na daha önce bildirmiştik.

İtirazımızın konusu ise A Kitapçığı 40.41. ve 48. soruların hatalı olduğu ve iptali gerektiği yönündeydi. Ancak; M.E.B. Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan komisyonca incelenen itirazlarımızdan, 40. ve 48. soruların iptal isteminin yerinde bulunduğu ve söz konusu soruların iptal edilmesi gerektiği hem Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne hem de sendikamıza bildirilmiştir.

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü yetkilileri ile yaptığımız görüşmede 18/04/2010 tarihinde yapılan Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Personelinin Görevde Yükselme Sınavı sorularından 3 adet sorunun hatalı olduğunun M.E.B. Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı'nca oluşturulan komisyon tarafından tespit edilerek rapor halinde kendilerine ulaştığını ifade etmişlerdir.

Komisyon raporu doğrultusunda; A Kitapçığı 32. soruda sorulan konunun ders notlarında olmadığı gerekçesiyle, A Kitapçığı 40. sorunun doğru cevabı olmadığı gerekçesiyle, A Kitapçığı 48. sorunun ise iki doğru cevabı olduğu gerekçesiyle iptal edildiği ve ilan edilen sınav değerlendirilmesinin bu soruların herkes için doğru kabul edilerek yapıldığı(İPTAL EDİLEN BU ÜÇ SORU TÜM ADAYLAR İÇİN DOĞRU OLARAK KABUL EDİLMİŞTİR. DEĞERLENDİRMEDE BUNA GÖRE YAPILMIŞTIR.) Bakanlık yetkililerincesendikamız yetkililerine sözlü olarak bildirilmiştir. (Konu ile ilgili kuruma resmi yazımız yazılmış olup resmi cevap yazısı da ayrıca beklenmektedir.)

Bundan sonra ne olacak:

  • 1- 41. soru ile ilgili yaptığımız itirazımız, soruda her hangi bir yanlışlık olmadığı gerekçesiyle sınav değerlendirme komisyonunca reddedilmiştir. Ancak; daha önce belirttiğimiz gibi 41. soru da hatalıdır. Bu sorunun iptali için sendikamızca hiç vakit kaybetmeden derhal bu sorununda iptal edilmesi için iptal davası açılacaktır.
  • 2- İptal davasının kazanılması ile 69 puan alıp A Kitapçığı 41. soruya da yanlış cevap vermiş memur adaylarının (iptal edilen sorular sınava katılan tüm adaylar için doğru kabul edilir.)tekrar bir sınav değerlendirmesi ile 70 puan alabileceklerdir.

       TEÇ-SEN

GENEL MERKEZ

+