TEÇ-SEN: "Sınav Sonuçlarına İtirazlar Kılavuzda 10 TL, Bankada 20 TL"

Milli Eğitim Bakanlığı "Memurluk Sınavı" Kılavuzunun 3.maddesinin 7.fıkrası "Sınav İtirazı" bölümünde; sınav sonuçlarına itiraz edecek adayların sınav sonuçlarının internet ortamında yayınlandıktan sonra 5 gün içinde itiraz edeceği belirtilerek, "itirazların incelenmesi için 10 TL ücretin MEB Ziraat Bankası Hesabına yatırılması gerekmektedir." Denilmektedir.

Ancak; sınav sonuçlarına itirazı için ziraat bankasına giden eğitim çalışanlarından 10 TL sınav itiraz ücreti ve "HAVALE" ücreti adı altında 10 TL olmak üzere toplam 20 TL ücret tahsil edilmiştir. Devamı için tıklayın!

Sınav Başvurusu sırasında kılavuzda belirtilen 50 TL ücretin yatırılması sırasında herhangibir havale ücreti alınmazken, sınava itiraz edilmesi durumunda "HAVALE" ücreti alınması ve bu ücretle ilgili Kılavuzda herhangibir uyarının bulunmaması bilgi sahibi olmanın engellenmesi neden olduğu gibi hukuka da aykıdır.

Sınav Sonuçlarına itiraz etmek için ziraat bankasına giden eğitim çalışanlarının çoğu 10 TL "HAVALE" ücretiyle ilgili bilgi sahibi olmadığından sınav sonuçlarına bu ücretten dolayı itiraz hakkını kullanmamıştır.

Bu nedenle; Eğitim çalışanlarının "KILAVUZ HÜKÜMLERİNE GÖRE" Memurluk Sınav sonuçlarına itiraz edebilmesinin önünü açmak için;

1- Milli Eğitim Bakanlığının Sınav Sonuçlarına itiraz eden ve havale ücreti ödeyen eğitim çalışanlarının "HAVALE ÜCRETİ" adı altında alınan 10 TL ücreti geri ödemesi,

2- Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim çalışanlarının Memurluk Sınav Sonuçlarına itiraz hakkını kullanabilmesi için açıklama yapması ve yeniden itiraz için süre tanıması,

Gerekmektedir.

Kamuoyuna duyrulur. TEÇ-SEN GENEL MERKEZ

 

 

MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MEMUR KADROLARI

İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

BAŞVURU KILAVUZU

2010

 

3.7. SINAV İTİRAZLARI

a.Sınav sorularına ve cevap anahtarına yapılacak olan itirazlar soru ve cevap anahtarınınwww.meb.gov.tr ve http://personel.meb.gov.tr adreslerinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) gün içinde dilekçeyle Hizmetiçi Eğitim Daire Başkanlığına yapılabilecektir.

b. Sınav sonuçlarına itirazlar sonuçların internetten yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) gün içinde Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne yapılabilecektir. İtirazların incelenmesi için adayın Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Beşevler Ankara Şubesindeki 5495218-5001 numaralı hesabına 10 (on) YTL yatırması gerekmektedir. Aday ücretini yatırdıktan sonra banka dekontunu eklemek kaydıyla yazılı dilekçe ile birlikte Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne müracaat edecektir.

+