TEÇ-SEN: "70 Puanın Kaldırılması İçin Bakanlığa Gidiyoruz!"

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve taşra taşkilatlarında boş bulunan 5000 kadro için "Memurluk Sınavı" yapmış ve yapılan sınav sonucunda adayların %78'i başarısız olmuştur.

Sendikamızca, Görevde Yükselme Sınavlarında uygulanan 70 puan barajının kaldırılması gerektiği ve bu şartlarda yapılacak sınavlarda amaç edilen boş kadroların doldurulmasının mümkün olmayacağı konularında tespit ve önerilerimiz resmi yollarla Milli Eğitim Bakanlığına iletilmişti.

Tespitlerimizin ve Önerilerimizin çok isabetli olduğu yapılan "Memurluk Sınavı"nda açık olarak görülmüştür. MEB ilan ettiği 5000 memur kadrosunun ancak %22'sini doldurabilecektir.

Sendikamız Genel Sekreteri S.Burçin POYRAZ "Memurluk Sınavıyla ilgili" 05/05/2010 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle görüşmek üzere Bakanlığa gidecektir. TEÇ-SEN

+