TEÇ-SEN: "Sınava Girenler Değil, Sınavı Yapan Zihniyet Özürlüdür!"

Milli Eğitim Bakanlığında istihdam edilmek üzere Özürlü Personel alımına ilişkin "TAŞRA TEŞKİLATI ÖZÜRLÜ PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN SINAV BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU 2010" Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanmış olup, 27 Haziran 2010 tarihinde yapılacak sınav ile 1000 öğretmen, 2000 hizmetli ve 2000 memur olmak üzere toplam 5000 personel alınacaktır.

MEB Özürlü personel alımı için klavuzda belirtilen "Sınav ücreti"nin 110 TL olarak belirlenmesi ülke gerçeğini inkar eden bir yaklaşım olmakla birlikte yapılacak sınavda "Memur Kadroları" ve "Hizmetli Kadroları" için belirlenen "ÖĞRENİM DURUMU" kriterleri yasaya ve fırsat eşitliğine aykırıdır. 

 

BASINA VE KAMUOYUNA

Milli Eğitim Bakanlığında istihdam edilmek üzere Özürlü Personel alımına ilişkin "TAŞRA TEŞKİLATI ÖZÜRLÜ PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN SINAV BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU 2010" Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanmış olup, 27 Haziran 2010 tarihinde yapılacak sınav ile 1000 öğretmen, 2000 hizmetli ve 2000 memur olmak üzere toplam 5000 personel alınacaktır.

Ülkemizde, Özürlü  insanlarımızın yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi, pozitif ayrımcılığın tüm unsurları kullanılarak eğitimlerinin sağlanması ve gelecek kaygısı olmadan çalışma hayatlarının inşaası Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel görevleri arasındadır.

Tüm bunlara rağmen Milli Eğitim Bakanlığına alınacak 5000 özürlü personel için belirlenen sınav ücretinin 110 TL olarak belirlenmesi, ülkemiz gerçeğini inkar eden, devletimizin temel görevlerini yok sayan ve "Türkiye'de özürlü olmak" gerçeğini görmezden gelen bir tutumdur.

İşsizliğin ve yoksulluğun en büyük problem olduğu ülkemizde, asgari ücretin neredeyse dörtte birine tekabül eden 110 TL'lik sınav ücretinden dolayı binlerce aday yapılacak bu sınava giremeyecektir.

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan "Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavında Sınav Ücretinin 25 TL ve Şeflik ve Memurluk Sınavında Sınavlarında 50 TL" olan sınav ücretlerinin özürlü vatandaşlarımız için 110 TL olarak belirlenmesi kabul edilemez bir tutumdur.

Ayrıca, klavuzda belirtilen "Memur Kadroları için en az 2 yıllık yüksek okulu mezunu olmak" ve "Hizmetli Kadroları için Lise veya lise dengi mesleki veya teknik okul mezunu olmak" hükümleri de yasaya ve teammüllere aykırıdır.

657 DM Kanununun 41.maddesinde "Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilirler. Ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de alınması caizdir...." Denilerek öğrenim durumuyla ilgili sınırlar belirlenmiştir. Yine Milli Eğitim Bakanlığı 18 Nisan 2010 tarihinde yaptığı "Memurluk için Görevde Yükselme Sınavında" öğrenim durumunu "Lise veya Dengi mesleki veya teknik okul mezunu olmak" belirlemiştir.

Ayrıca; Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) dahi hizmetli ve memur kadroları için en az lise ve dengi okul mezuniyeti aranırken, özürlü vatandaşlarımızdan daha yüksek bir eğitim ve öğrenim durumunu aramak "Özürlü İnsanlarımıza Bakışımızdaki Özrümüzün" tezahürüdür.

Bu itibarla; Özürlü Vatandaşlarımız için Pozitif ayrımcılık yapmanın tam vaktidir. 27 Haziran 2010 tarihinde yapılacak olan Özürlü Personel alımı Sınavı için belirlenen 110 TL'lik sınav ücretinin kaldırılması ve "Memur ve Hizmetli Kadroları için" öğrenim durumunun "Lise veya lise dengi mesleki veya teknik okul mezunu olmak" şeklinde değiştirilmesi Özürlü insanımıza olan Bakışımızdaki engelleri ortadan kaldırılacaktır.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

 

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞRA TEŞKİLATI ÖZÜRLÜ PERSONEL ALIMINA

İLİŞKİN SINAV BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

2010

3.3-MEMUR UNVANI İÇİN ARANILACAK ÖZEL ŞARTLAR:

1- En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2- % 40 ve üzeri özürlü olduğunu "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve

Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik"te belirtilen sağlık

kuruluşlarından aldığı rapor ile belgelemek.

3.4-HİZMETLİ UNVANI İÇİN ARANILACAK ÖZEL ŞARTLAR :

1- Lise veya lise dengi mesleki veya teknik okul mezunu olmak, (İş Okulu diploması

bulunan adaylar da lise mezunu olarak değerlendirilecektir.)

2- % 40 ve üzeri özürlü olduğunu "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve

Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik"te belirtilen sağlık

kuruluşlarından aldığı rapor ile belgelemek.

6.2- SINAV ÜCRETİ

a) Sınava girecek adaylar 110 -TL (Yüzon TL. KDV Dahil) sınav ücretini

26/04/2010-20/05/2010 tarihleri arasında Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner

Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Beşevler Ankara Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası

Ankara Merkez Şubesi veya Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubesinin herhangi birine

"Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığıyla yatıracaktır


+