TEÇ-SEN: "Memurluk Eğitiminde Farklı Uygulamalar Derhal Düzeltilmelidir."

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli memur adaylarına yönelik görevde yükselme eğitimi 05-16 Nisan 2010 tarihleri arasında 81 İl'de aynı zamanda başlayacaktır. 

Söz konusu eğitimler taşrada mahalli olarak İl Milli Eğitim Müdürlüklerince planlanmaktadır. Ancak; İl Milli Eğitim Müdürlüklerince yapılan bu planlamalarda farklılıklar olduğu, özellikle çoğu ilimizde eğitime katılacak personelin görevli-izinli sayıldığı, ve eğitimin mesai saatleri içinde yapıldığı görülürken az da olsa birkaç ilimizde eğitime katılacak personelin sadece eğitim verilen saatlerde görevli-izinli sayıldığı ve eğitimin mesai saatleri dışında verileceği sendikamıza eğitim çalışanları aracılığıyla iletilmiştir.

Bu farklılıkların eğitim çalışanının kariyer yapma yolunda eşit şartlar altında yarışmasını engelleyici bir durum olacağı aşikardır. Bu farlılıkların giderilmesi, uygulamada birliğin sağlanması maksadıyla M.E.B. Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı'nı acilen göreve çağırıyoruz.

M.E.B. Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı'na yazdığımız yazı için Devamını Okuya Tıklayın.

 

Konu  : 05-16 Nisan tarihinde yapılacak

Görevde Yükselme Eğitimi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

(Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı)

                          

İlgi       : 19/03/2010 tarihli ve 1068 sayılı yazınız.

              İlgi yazınız ile Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli memur adaylarına yönelik olarak 05-16 Nisan 2010 tarihleri arasında görevde yükselme eğitimi düzenleneceği konusundaki duyuru 81 İl Valiliğine yapılmıştır.

              Söz konusu eğitimler taşrada mahalli olarak İl Milli Eğitim Müdürlüklerince planlanmaktadır.

            Ancak; İl Milli Eğitim Müdürlüklerince yapılan bu planlamalarda farklılıklar olduğu, özellikle çoğu ilimizde eğitime katılacak personelin görevli-izinli sayıldığı, ve eğitimin mesai saatleri içinde yapıldığı görülürken az da olsa birkaç ilimizde eğitime katılacak personelin sadece eğitim verilen saatlerde görevli-izinli sayıldığı ve eğitimin mesai saatleri dışında verileceği sendikamıza eğitim çalışanları aracılığıyla iletilmektedir.

            Bu farklılıkların eğitim çalışanının kariyer yapma yolunda eşit şartlar altında yarışmasını engelleyici bir durum olacağı aşikardır.

            Nasıl ki eğitimlerde kullanılacak ders notları ve sorular tüm eğitim çalışanları için aynı ise verilecek eğitimin şartlarının da aynı olması gerekmektedir. (Ve bir eğitimci gözüyle de günlük sekiz saat mesai yapıp akşam 17:00-21:00 saatleri arasında verilecek eğitimin ne kadar bir başarıyla eğitim alan personele nakledileceği hepimizin malumudur.)

            Bu nedenle; il milli eğitim müdürlüklerince verilecek eğitimlere katılacak personelin eğitim tarihleri boyunca görevli-izinli sayılıp sayılmayacağı, eğitim saatlerinin mesai saatleri içersinde yapılması gerektiği konularında Başkanlığınız görüşüne ihtiyaç duyulmuştur.

Ayrıca; eğitimlerin 05 Nisan 2010 tarihinde başlayacağı da göz önünde bulundurularak uygulamada birliğin sağlanması maksadıyla, makamınızca da uygun bulunduğu takdirde bu konularda 81 il milli eğitim müdürlüğüne mail atılarak bilgi verilmesi hususunda;

            Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

      S. Burçin POYRAZ

          Genel Sekreter

+