TEÇ-SEN: "MEB Memurluk Sınavında İl ve İlçe MEM Kontenjanları Tercih Dışı Bırakılmamalıdır."

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan memur kadrolarına görevde yükselme sınavı ile atama yapılması amacıyla başlatılan görevde yükselme süreci Bakanlığımızca ilan edilen takvime göre devam etmektedir.

M.E.B. Personel Genel Müdürlüğü'nün 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdiği 29/03/2010 tarihli mailde kontenjanların dağılımı ile ilgili olarak "Kontenjanları il bazında belirlenen boş memur kadrolarının derece bazında ilçe dağılımı kontenjan modülüne işlenmiştir http://kontenjan.meb.gov.tr/memur adresinde yer alan il/ilçe boş memur kadrolarının il/ilçe Millî Eğitim Müdürlükleri hariç olmak üzere öncelikle yatılı pansiyonlu okullar, öğrenci sayısı fazla olan okullar ile ekonomik durumu zayıf olan okullar olmak üzere değerlendirilerek iliniz il-ilçe kontenjan sayısı kadar kurumun 28/03/2010 tarihinden 05/04/2010 tarihi saat 17:00'ye kadarhttp://kontenjan.meb.gov.tr/memur kontenjan adresine eklenmesi gerekmektedir." Denilmektedir. 

Bakanlık yetkilileri ile yaptığımız görüşmede "il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine kontenjan ayrılmadan önceliğin yatılı pansiyonlu okullar, öğrenci sayısı fazla olan okullar ile ekonomik durumu zayıf olan okullar olmak üzere değerlendirilmesi düşüncesi"nin şu anda il/ilçe milli eğitim müdürlüğü'nde görev yapan eğitim çalışanları açısından haksız bir yaklaşım olacağını, bu yüzden il/ilçe milli eğitim müdürlükleri'ne de kontenjan verilmesi gerekliliğini, Bakanlık yetkililerine iletmiş bulunmaktayız.

Bakanlık yetkilileri de taleplerimizi dikkate alacaklarını konuyu tekrar değerlendirip bu konuda tekrar bir duyuru yapacaklarını ifade etmişlerdir.

Sendikamızca görevde yükselme sürecinin yakından takip edildiğinin ve eğitim çalışanlarını mağdur edecek uygulamalara sessiz kalmayacağımızın bilinmesini tekrar hatırlatmak istiyoruz.

Kamuoyuna duyurulur.

+