"BİZ DE VARIZ!" Platformu Kuruldu. MİTİNG KARARI ALINDI!

"BİZ DE VARIZ!" Platformu Kuruldu.

MİTİNG KARARI ALINDI!

26 KASIM 2022 SAAT: 11.30 ANITPARK ANKARA

27 Ekim 2022 Tarihinde Gerçekleşen Bağımsız Kamu Sendikaları ve Kamu Sosyal Medya Grupları Buluşmasında, Kamu Çalışanlarının Gerçek Sorunlarının Ana Gündem Olduğu Toplantıda, 21 Maddede Mutabakata Varılarak," Biz de Varız !" Platformu Kurularak Ortak Miting Kararı Alındı.

Alınan Kararların ve "Biz de Varız "Platformunun Başta Ülkemize ve Tüm Kamu Çalışanlarına Hayırlı Olmasını Dileriz.

27.10.2022 Tarihli Bağımsız Kamu Sendikaları İle Bağımsız Sosyal Medya Grupları Toplantı Tutanağı

27.10.2022 tarihinde Bağımsız Kamu Sendikaları ile Bağımsız Kamu Sosyal Medya Gruplarının yöneticileri “Kamu Çalışanlarının Gerçek Sorunları ve Çözüm Önerileri” gündemi ile toplandı. Toplantı sonucunda;

1- Kamu Çalışanları için Vergi dilimlerinin %10’a sabitlenmesi

2-Yardımcı Hizmetler sınıfının 1 defaya mahsus eğitim durumlarına uygun kadrolara atanması

3- 3600 Ek göstergenin 1. Dereceye gelen tüm kamu çalışanlarına verilmesi

4-Sözleşmeli kamu çalışanlarının 4-A kadrosuna alınması, kamuda sözleşmeli istihdamına son verilmesi ve kadrolu istihdamın sağlanması

5-Kamu çalışanlarının yoksulluk sınırının üzerinde aylık ücret alması

6- Kamu idarecileri ve yönetim pozisyonlarına ‘Kariyer ve Liyakat’ ilkesi gereği ‘Sınav’ ile atama yapılması,

7- Kamu çalışanlarının Özel Hizmet tazminatı ve ek ödeme oranlarına artı 40 puan eklenmesi

8-Ulaşım, kira, gıda, aile ve çocuk yardımlarının günün koşullarına uygun verilmesi, giyim yardımlarının tüm kamu çalışanlarına verilmesi, giyim yardımlarının herkese bir asgari ücret karşılığında verilmesi,

9-Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının Cumhurbaşkanlığınca tüm kamu personelleri için merkezi olarak her kadro için her yıl yapılması,

10-Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarından sonra yapılan mülakatın kaldırılması

11-Görev tanımlarının her kadro için ayrı ayrı yapılması

12-Yemek yardımının günlük 55 TL olarak verilmesi

13-Sendika üyeliğinin E-Devlet üzerinden yapılması

14-Mobbingle mücadele konusunda birlikte hareket edilmesi ve mobbing hattı kurulması

15-Basın yayın iletişim ağı kurulması ve bültenler hazırlanması

16-5510 sayılı kanun kapsamında 1 Ekim 2008 sonrası işe giren personellerin emekli maaşlarında yaşanacak kayıpların önlenmesi için 5434 sayılı kanun hükümlerinin uygulanması

17-Bayram ikramiyesinin kurban ve ramazan bayramlarında bir maaş tutarında tüm kamu çalışanlarına verilmesi

18-Kamu çalışanlarının tamamı için atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin düzenlenmesi

19-Kamu personellerinin promosyon anlaşmalarının cumhurbaşkanlığı tarafından tüm kamu çalışanları için merkezi olarak yapılması ve memur maaş zamları oranında 6 ayda bir güncellenmesi, ayrıca promosyon süresinin 3 yıl üst sınır olarak belirlenmesi

20-Emekli aylıklarına ek ödeme ve tazminatların yansıtılması

21-Fazla mesailerin ücretle karşılanması ve saatlik ücretin hesaplanmasında almış olduğu maaşın baz alınması,

+