MEB THY İLE İNDİRİM ANLAŞMASI YAPTI. EĞİTİM ÇALIŞANLARI YİNE KAPSAMDIŞI KALDI.

Bakanlığımız ve Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde resmî okullarda görevli öğretmenlerimiz ile onların eş ve çocuklarının faydalanması maksadıyla kasım ve nisan arasındaki 6 aylık dönem için yurt içi uçuşlarda yüzde 20'lik indirim anlaşmasına varılmıştır.

Kurum ve kuruluşların personellerini önceleyen, onların motivasyonunu arttıran, yapılan gayret ve çalışmaları bir nebze de olsun takdir ve tebrik amacı taşıyan bu yöndeki girişimler değerli olmanın yanı sıra sonuçları itibari ile de personellerin kurum aidiyetini artırıcı onları değerli hissettirici yönler taşımaktadır.

Ancak; bir milyonun üzerinde öğretmenimiz ve ailelerini de kattığımızda üç milyon kişi için yapılan/yapılabilen anlaşma içerisine 65 bin eğitim çalışanının dahil edilmemesi de eğitim çalışanları açısından bir o kadar çalışma motivasyonu düşürücü, kuruma duyulan aidiyet hissini zedeleyici bir durum ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir.

Personellerimizin değerli ve önemli olduğunu hissettirmek amacı taşıyan bu yönde yapılan çalışmalara Bakanlığımız bünyesinde görev yapan tüm hizmet sınıflarında görevli personelin ayrım gözetilmeksizin dahil edilmesi personellerimiz arasında oluşan ayrımcılık hissinin doğmamasına, Bakanlığımız açısından da birleştirici ve bütünleştirici bir tutum ortaya konmasına vesile olacaktır.

Bu itibarla; geçtiğimiz günlerde yine kamuoyuna açıklanan, öğretmenevlerinden öğretmenlere uygulanan yüzde elli indirim anlaşmasına, ve bahsi geçen anlaşmaya bakanlığımız bünyesinde farklı hizmet sınıflarında görev yapan eğitim çalışanlarının tümünün dahil edilmesini resmi yazımızla Milli Eğitim Bakanlığı’ndan talep ettik.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

 

+