Yiyecek Yardımı Tüm Kamu Çalışanlarına 55 TL olarak nakdi ödenmelidir.

Yiyecek Yardımı Tüm Kamu Çalışanlarına 55 TL olarak nakdi ödenmelidir.


Bilindiği üzere, memurlara yemek yardımı ayni olarak yapılmakta ve bu yardım da yemek hizmeti verebilen kurumlarda mümkün olabilmekte, personel azlığı nedeniyle yemek hizmeti veremeyen kurumlarda çalışan memurlar bu yardımdan yararlanamamaktadır. Ayrıca yardımda bulunulan yerlerde de Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nin 4. Maddesine göre İstanbul, Ankara ve İzmir illeri için kurumlar yemek ücretinin en fazla üçte ikisini, diğer iller için yarısını karşılamak zorundadırlar. Yani kısaca yemek ücretinin yarısını kurum karşılarken yarısını memur karşılamak zorundadır. Ayrıca memurun o gün yemekhanede değil de başka bir yerde yemek yemesi durumunda bu yardımdan istifade edebilmesi söz konusu değildir.


Diğer yandan kamuda istihdam edilen sürekli işçilerde ise yemek yardımı ayni şekilde değil de nakdi olarak yapılmakta, maaşlarına yemek yardımı olarak eklenmektedir. İşçiler için 2 yılı kapsayan toplu sözleşmede alınan karar gereği 17 lira olarak ödenen yemek ücreti, son dönemde ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle yapılan ek protokolle 17 liradan 55 liraya yükseltilmiştir. İşçiler için enflasyon ve fiyat artışları düşünülerek yapılan bu düzenlemenin memurlar için de düşünülmemesi memurlar tarafından kabul edilmemektedir. 


Bu nedenle; Kamuda yapılan yemek yardımında birliğin sağlanması, yapılan yardımdan tüm çalışanların eşit düzeyde yararlanabilmesi için memurlara da işçilerde olduğu gibi ayni değil 55 TL nakdi yemek yardımı yapılabilmesi için Tüm devlet memurları adına Cumhurbaşkanlığına, Hazine ve Maliye Bakanlığına ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde gerekli değişikliklerin yapılması için resmi talebimiz yapılmıştır. 

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+