MAHKEME SINAVSIZ VE DUYURUSUZ BİR ŞEKİLDE YAPILAN SAYMAN ATAMALARININ BİLGİ, BELGE VE LİSTESİNİ İSTEDİ.

MAHKEME SINAVSIZ VE DUYURUSUZ BİR ŞEKİLDE YAPILAN SAYMAN ATAMALARININ BİLGİ, BELGE VE LİSTESİNİ İSTEDİ.

Bilindiği üzere daha önce, hukuka aykırı bir şekilde herhangi bir duyuru yapılmaksızın gerçekleştirilen sayman atamalarının iptali için sendikamızca yargı yoluna başvurulmuş, bu husustaki tüm atamaların yürütmesinin durdurulması ve iptali için Ankara 5. İdare Mahkemesi nezdinde 2022/1676 Esas sayılı dosya ile dava açılmıştı.

Ankara 5. İdare Mahkemesi verdiği ara kararında;

- Dava konusu işleme ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içeren işlem dosyasının onaylı bir örneğinin sunulmasını,

- Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde saymanlık kadrosuna sınavsız olarak ataması yapılan personelin illere göre sayısını gösteren liste ile bu atama işlemlerinin bir örneğinin gönderilmesini, istemiştir.

Adaletten uzaklaşan, liyakatli personelin hakkını gasp eden her türlü uygulamanın karşısında durmaya, keyfi tüm işlemlere karşı sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+