4’B’li ve Resen Başka Kurumlarda Görevlendirilen Personellere de Başarı Belgesi Verilmesi Talebimizi Yineledik.

4’B’li ve Resen Başka Kurumlarda Görevlendirilen Personellere de Başarı Belgesi Verilmesi Talebimizi Yineledik.

Covid 19 mücadelesinde aktif bir şekilde görev almış, 4/B’li ve Bakanlığımız personellerinden resen başka kurumlarda görev yapanlara Başarı Belgesi verilmemiştir.

 Resen başka kurumlara görevlendirilen personelimizin bu görevlendirmeleri kendi istek ve iradeleri ile gerçekleştirilmemektedir. Hatta kimi zaman bu görevlendirmeler personel açısından, kurumundan koparılmış, biraz sahipsiz kalmış hissiyatı da yaratmaktadır. Tarafımızca da bir çok örneğine şahit olduğumuz, bahse konu  personellerimiz evet o tarihte başka kurumlarda görevlendirilmişlerdir. Ancak bu görevlendirmelerin kahır ekseriyeti Hastanelerde, 112, vefa iletişim merkezleri gibi Covid 19 Mücadelesi kapsamında bir çok alanda gerçekleşmiştir. Yine bu eksiklik 4/B’li personellerimiz açısından da bizim emeğimiz başarıya matuf değil mi sorusunu sormalarına neden olmaktadır. 

Tüm bu gerekçelerle, konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde bakanlığımız nezdinde yaptığımız yüz yüze görüşmelere dayanak ve resmiyet katması maksadıyla 4’B’li ve Resen Başka Kurumlarda Görevlendirilen Personellere de Başarı Belgesi Verilmesi Talebimizi Yineledik.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

picture

+