TEÇ-SEN: "Eğitim Çalışanları GYS ve Unvan Değişikliği Sınavlarının Açılmasını Bekliyor!"

S E S İ M İ Z İ DUYAN V A R M I ?

TEÇ-SEN : "MEB PERSONELLERİ GYS VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVLARININ AÇILMASINI BEKLİYOR?"

1-GYS ve Unvan Değişikliği Sınav tarihleri “MEB Çalışma Takvimi”ne eklenmeli ve bir faninin kararı olmaktan çıkarılmalıdır. GYS ve Unvan Değişikliği Sınav Tarihleri açıklanmalıdır.

2-GYS ve Unvan Değişikliği sınavları her 2 yılda 1 her kadro için (4B Dahil) yapılmalıdır. 4B’li kamu çalışanların 4A kadrosuna geçişi sağlanmalıdır.

3-GYS ve Unvan Değişikliği sınavları için her bakanlık ayrı ayrı sınav açması yerine “TÜM BAKANLIKLARI KAPSAYAN MERKEZİ SINAV” tercih edilmelidir.

4-GYS ve Unvan Değişikliği sınavlarında “DERECE KISITLAMASI” kaldırılmalıdır.

5-GYS ve Unvan Değişikliği Sınavlarında “SÖZLÜ SINAV” uygulamasına son verilmelidir.

Milli Eğitim Bakanlığının hareket kabiliyeti ile karar alma kabiliyeti hızlandırılmalıdır. Belirsizlik ilkesine göre değil, belirli, bilinçli ve tüm paydaşların karar alma sürecine katılacağı sistem kurulmalıdır.

Sınava tabi kadrolara yapılan sınavsız atamalarının tamamı iptal edilmelidir.

TEÇ-SEN- TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI

BASK-BAĞIMSIZ KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU

+