SINAVSIZ SAYMANLIK ATAMALARININ TAMAMININ İPTALİNİ İSTEDİK.

SINAVSIZ BİR ŞEKİLDE, HERHANGİ BİR DUYURU YAPILMAKSIZIN GERÇEKLEŞTİRİLEN SAYMANLIK ATAMALARININ TAMAMININ İPTALİNİ İSTEDİK.

Eğitim çalışanı yıllardır saymanlık kadrosuna atanmak için görevde yükselme sınavının açılmasını veya görev grupları arasında geçiş yoluyla sınavsız şekilde yapılan atamaların duyurulmasını beklerken, idare kapalı kapılar ardında yalnızca bazı kişilere hukuka aykırı bir şekilde imtiyaz tanımış, üyelerimizin ve daha nice eğitim çalışanının kariyer yapmasının önünde engel olmuştur.

Saymanlık kadrosu, Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesinin (c) bendinde görevde yükselmeye tabi kadrolardan sayılmış olup yine aynı Yönetmeliğin 6. Maddesine göre görevde yükselme suretiyle atanacak kadrolarda “... a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartlar ile ikinci fıkrada yer alan kadrolar itibarıyla belirtilen hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartları taşımak, b)Görevde yükselme sınavında başarılı olmak..." şeklinde belirtmiştir.

Tüm bu düzenlemelere rağmen Milli Eğitim Bakanlığınca, saymanlık kadrosuna sınavsız şekilde atamalar gerçekleştirilmiş, her ne kadar görev grupları arasında geçiş hükümleri gereğince bu atamalar yapılmış olsa da ilgililer bakımından hiçbir duyuru yapılmamış, atamaya ehil ve talipli olanlar değerlendirilmemiş ve objektif kriterler belirlenmemiştir..

İdare tarafından DUYURU YAPILMADIĞI TAKDİRDE kişilerin münhal saymanlık kadrosundan haberdar olması söz konusu olmadığı gibi boş kadro olduğu durumda da "önce kim başvurdu" şeklinde bir yaklaşımın da hukuk dışı olduğu açıktır.

Saymanlık kadrosu görevde yükselme sınavına tabi bir kadro olmasının yanı sıra görev grupları arası geçiş hükümleri gereğince yapılacak işlemlerin bir hukuk sistemi içerisinde olması gerekmektedir. Söz konusu atamaların, duyuru yapılarak münhal saymanlık kadrosu ilan edilmeli, başvurular alınmalı ve başvuranlar arasından objektif kriterle kadroya uygun en ehil kişi seçilip atanmalıdır.. Böylesine hukuki bir süreç yürütülebilecek iken idarenin gizli saklı bir biçimde herhangi bir sınava tabi tutulmaksızın yaptığı saymanlık atamalarının iptali gerekmektedir.

Bu sebeple hukuka aykırı olan sınavsız bir şekilde herhangi bir duyuru yapılmaksızın gerçekleştirilen sayman atamaları üyelerimizin de talepleri dikkate alınarak yargı yoluna taşınmış ve bu husustaki tüm atamaların yürütmesinin durdurulması ve iptali için Ankara 5. İdare Mahkemesi nezdinde 2022/1676 Esas sayılı dosya ile dava açılmıştır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

 

+