Eğitim Kurumlarımız Daha Profesyonel Yönetilmeli. İdari İşlerden Sorumlu Müdür, Eğitim Öğretimden Sorumlu Müdür.

Eğitim Kurumlarımız Daha Profesyonel Yönetilmeli. İdari İşlerden Sorumlu Müdür, Eğitim Öğretimden Sorumlu Müdür.

Okul ve Kurumlarımızın Yönetim Modeli Değişmeli Önerimizi Habertürk Yazarı Fatih ALTAY’lı Köşesine Taşıdı.

Okul ve kurumlarımız hali hazırda müdür ve müdür yardımcıları eli ile yönetilmektedir. Müdür ve müdür yardımcılığı kadrolarına atamalar da eğitim öğretim hizmetleri sınıfına tabi öğretmenler arasından yapılmaktadır.

Bu uygulamanın neticesinde asıl işi eğitim-öğretim olan bu personellerimize aynı zamanda idari yönetim görevi de yüklenmektedir. Bu sebeple okul müdür ve müdür yardımcıları zamanlarını, eğitim öğretimin düzgün ve kaliteli bir şekilde yürütülmesine ayırmak yerine, idari iş ve işlemlerle geçirmek zorunda kalmaktadır. Yine hizmet alanı eğitim öğretim hizmetleri olan müdür ve müdür yardımcılarımızın idari iş ve işlemlerde bilgi ve donanım noktasında eksik kalabildikleri de görülmektedir.

Artık eskimiş ve ihtiyaçları karşılamaktan çok uzak olan bu yönetim modelinin terkedilerek yeni bir okul/kurum yönetim modeline geçilmesi gerekliliği yıllardır sendikamızca gündeme getirilmektedir.

Fatih ALTAY’lı dün yayınladığı yazısında  tam da talebimize benzer bir öneriyi köşesine taşıdı.  

https://www.haberturk.com/yazarlar/fatih-altayli-1001/3512634-ince-din-ogretmeni-ve-egitim-bir-senli-olma-sartini-kaldirin-liyakati-getirin

Bu vesileyle bir kez daha ifade etmek gerekirse,  Döner Sermaye İşletmesi Olan Kurum Müdürlüklerine, Yatılı veya Pansiyonlu Kurum Müdürlüklerine bir idari müdür ve müdür yardımcılığı, Öğrenci sayısı 1000’in üzerinde olan okul/kurum müdürlüklerine, İdari Müdür Yardımcılığı kadroları ihdas edilmek suretiyle(öneri üzerinde değişiklik yapılabilir) eğitim öğretimden sorumlu müdürlük/idari işlerden sorumlu müdürlük şeklinde yeni bir yönetim modeline geçişin çağımızın gereği her alanda profesyonel yönetim anlayışı ile de örtüşeceği düşüncesindeyiz.

Bu nedenle: Döner Sermaye İşletmesi Olan Kurum Müdürlüklerine, Yatılı veya Pansiyonlu Kurum Müdürlüklerine bir idari müdür ve müdür yardımcılığı, Öğrenci sayısı 1000’in üzerinde olan okul/kurum müdürlüklerine, İdari Müdür Yardımcılığı kadroları ihdas edilmesinin ve İdari müdür ve müdür yardımcılıklarına da bakanlığımızda görev yapan iktisat,işletme,kamu yönetimi v.b. alanlarda eğitim almış eğitim çalışanları arasından sınavla atama yapılmasının da yerinde olacağı, bu önerimizin hayata geçirilmesi ile de ülkemizin eğitim öğretim alanında büyük bir reforma imza atmış olacağı  kanaatindeyiz.

Kamuoyuna Saygılarımızla Duyurulur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+