DEMİREL: “KARİYER ÖNÜNDEKİ BARİKATLAR KALDIRILMALIDIR.”

DEMİREL: “KARİYER ÖNÜNDEKİ BARİKATLAR KALDIRILMALIDIR.”

 

Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan GİH, THS, YHS, SHS ve 4B kadrolarında görev yapan eğitim çalışanları için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarının önündeki barikatlar kaldırılmalıdır.  Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav takvimi açıklanmalıdır.

 

Bu barikatlar şunlardır.

 

  1. GYS ve Unvan Değişikliği Sınav tarihleri “MEB Çalışma Takvimi”ne eklenmeli ve bir faninin kararı olmaktan çıkarılmalıdır.
  2. GYS ve Unvan Değişikliği sınavları her 2 yılda 1 her kadro için (4B Dahil) yapılmalıdır. 4B’li kamu çalışanların 4A kadrosuna geçişi sağlanmalıdır.
  3. GYS ve Unvan Değişikliği sınavları için her bakanlık ayrı ayrı sınav açması yerine “TÜM BAKANLIKLARI KAPSAYAN MERKEZİ SINAV” tercih edilmelidir.
  4. GYS ve Unvan Değişikliği sınavlarında “DERECE KISITLAMASI” kaldırılmalıdır.
  5. GYS ve Unvan Değişikliği Sınavlarında “SÖZLÜ SINAV” uygulamasına son verilmelidir.
  6. Milli Eğitim Bakanlığının hareket kabiliyeti ile karar alma kabiliyeti hızlandırılmalıdır. Belirsizlik ilkesine göre değil, belirli, bilinçli ve tüm paydaşların karar alma sürecine katılacağı sistem kurulmalıdır.
  7. Sınava tabi kadrolara yapılan sınavsız atamalarının tamamı iptal edilmelidir.

 

________________________________________________________________

2022 YILINDA TÜM KADROLAR İÇİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVLARI AÇILMALIDIR.

 

MEB İLÇE MÜDÜRÜ: Sendikamızca açılan Danıştay İDDK'nın 2014/641 Kararında “Sınavsız MEB İlçe Müdürü Atamalarının Tamamının İptal Edilmesi” ile ilgili kararın uygulanması ve sınavsız ataması yapılan tüm İLÇE MÜDÜRLERİNİN atamasının iptal edilmesi ve “2022 MEB İLÇE MÜDÜRÜ SINAVI” açılması talebimizdir. Bu alanda bugüne kadar MEB HİÇ SINAV AÇMAMIŞTIR.

 

SINAVA BAŞVURU ŞARTI: MEB İlçe Müdürü sınavına sadece daha önce Sınavla atanmış “Şube Müdürü”, “Şef”, “Okul Müdür/Müdür Yardımcısı” kadrosun atanmış olan adayların alınması ve bu kadrolar arasında en fazla puandan başlamak suretiyle ilan edilen kadro kadar adayın atama işlemlerinin merkezi olarak yapılması ve Boş kalan kadrolar için “Ek Atama” işlemlerinin en az 30 gün içinde tamamlanması talebimizdir.

 

SAYMANLIK: Milli Eğitim Bakanlığınca Saymanlık Sınavı en son 2007 yılında yapılmıştır. 15 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı Saymanlık Sınavı açmamaktadır. Bu kadrolara yapılan tüm SINAVSIZ atamaların iptal edilerek; boş kadroların tamamının ilana edilip “2022 MEB SAYMANLIK SINAVI AÇILMASI” talebimizdir. Bu sınavda derece ve kademe kısıtlamasına da ayrıca son verilmelidir.

 

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ: Milli Eğitim Bakanlığınca Şube Müdürlüğü Sınavı en son 2018 yılında yapılmıştır. 4 yıldır sınav açılmamaktadır. Şube Müdürlüğü kadrolarına SINAVSIZ yapılan tüm atamalar iptal edilerek; “2022 MEB ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI AÇILMASI” talebimizdir. Bu sınavda derece ve kademe kısıtlamasına da ayrıca son verilmelidir.

 

SINAVA BAŞVURU ŞARTI: Milli Eğitim Bakanlığında daha önce sınavla Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı”, “Sivil Savunma Uzmanı” “Okul müdürü/müdür yardımcısı”, “Mimar”, “Mühendis”, “Biyolog”, “Psikolog”, “İstatistikçi”, “Çözümleyici”, “Programcı”, “Araştırmacı”, “Tekniker”, “Şef” ve “Sayman” kadrosuna atanmış olan adaylar başvuru yapabilir. Bu kadrolar arasında en fazla puandan başlamak suretiyle ilan edilen kadro kadar adayın atama işlemlerinin merkezi olarak yapılması ve Boş kalan kadrolar için “Ek Atama” işlemlerinin en az 30 gün içinde tamamlanması talebimizdir.

 

ŞOFÖRLÜK : Milli Eğitim Bakanlığınca “Şoförlük Sınavı” en son 17 yıl önce yapılmıştır.  Milli Eğitim Bakanlığınca, 81 il ve ilçelerde ihtiyaç duyulan Şoför kadrolarının belirlenmesi ve şartları tutan adaylar için “2022 MEB Şoförlük Sınavı” açılması talebimizdir.  Bu sınavda derece ve kademe kısıtlamasına da ayrıca son verilmelidir.

 

ŞEFLİK VE MEMURLUK : Milli Eğitim Bakanlığınca “Memurluk ve Şeflik” sınavları en son 2018 yılında açılmıştır. 4 yıldır Memurluk ve Şeflik sınavları açılmamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca “2022 Yılı MEB Memurluk ve Şeflik Sınavı” açılması talebimizdir. Bu sınavda derece ve kademe kısıtlamasına da ayrıca son verilmelidir.

 

SİVİL SAVUNMA UZMANI VE TESİS MÜDÜRÜ: Milli Eğitim Bakanlığınca Sivil Savunma uzmanı ve Tesis Müdürü kadroların kariyer ve istihdamı için HİÇ SINAV AÇILMAMIŞTIR. Fakülte ve 4 yıllık yüksekokul mezunu olan adayların başvuru yapmasını ve daha önce bu kadrolara SINAVSIZ atananların tamamının iptal edilmesi ve Türkiye genelindeki tüm boş kadroların ilana çıkılarak; “2022 MEB Tesis Müdürü Sınavı” ve “2022 MEB Sivil Savunma Uzmanı” sınavlarının açılması talebimizdir. Bu sınavda derece ve kademe kısıtlamasına da ayrıca son verilmelidir.

 

Kariyer ve Liyakat ilkesini Ülkemizin geneline yaymak ve adalet duygusunu perçinlemek için Sınavsız Atamalara Son Verilmeli Ve Sınavsız Atanan Tüm Kadroları Asıl Hak Sahiplerine Vermek İçin İptal Etmeliyiz.

 

Ümit DEMİREL

TEÇ-SEN Genel Başkanı

+