Başvurumuz Üzerine Sınavsız Şube Müdürü Atamaları Ankara 23. İdare Mahkemesince İvedilikle Soruşturulmaya Başlandı..

Başvurumuz Üzerine Sınavsız Şube Müdürü Atamaları Ankara 23. İdare Mahkemesince İvedilikle Soruşturulmaya Başlandı..

Son aylarda Milli Eğitim Bakanlığı’nca sınavsız olarak bir çok şube müdürü ataması gerçekleştirilmesi üzerine, sendikamızca derhal harekete geçilmiş bahse konu atamaların sayıları ve bilgilerini istemiştik. Milli Eğitimi Bakanlığı ise bu yönde yaptığımız başvurularımıza bilgi vermekten kaçınmış, yaptığı atamaların sayısını ve bilgilerini sır gibi saklama gereği duymuştu. Bunun üzerine kamuda torpile, adam kayırmaya geçit vermeyeceğimizi ifade ederek, Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılan tüm sınavsız şube müdürü atamalarının tespiti ve iptali için 25/07/2022 tarihinde Ankara 23. İdare Mahkemesi nezdinde 2022/1615 esas numarasıyla dava açmıştık.

Başvurumuz üzerine sayın mahkeme bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde hareke geçerek, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan

1-Dava konusu işlemin sebebi, işleme ilişkin tüm bilgi ve belgelerin aslı veya okunaklı onaylı suretlerinin yer aldığı işlem dosyasının gönderilmesini,

2-"Şube müdürü" kadrolarına sınavsız olarak yapılan atama işlemlerinin bulunup bulunmadığı sorularak, bulunuyorsa atanan kişilerin isimleri ile sınavsız atanma sebeplerine ilişkin açıklamanın yer aldığı listenin hazırlanarak gönderilmesini istemiştir.

Bu bilgilerin ışığında bir kez daha; Adaletten uzaklaşan, liyakatli personelin hakkını gasp eden, torpili meşrulaştırmaya çalışan her kim olursa olsun karşısında durup, hak edene hakkını vermek için sonuna kadar mücadele edeceğimizin bilinmesini isteriz.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

NOT : SINAVA TABİ OLUP SINAVSIZ ATAMASI YAPILAN HER KADRO İÇİN AYRI AYRI HUKUKİ SÜREÇLERİMİZİ BAŞLATIYORUZ. BU HAFTA SINAVSIZ SAYMAN ATAMALARI İÇİN DAVAMIZI AÇIYORUZ.

TORPİLE, ADAM KAYIRMAYA GEÇİT VERMEYECEĞİZ .

+