BANKA PROMOSYON ANLAŞMALARININ YENİDEN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN RESMİ YAZIMIZI 81 İLİMİZİN VALİLİKLERİNE GÖNDERDİK.

BANKA PROMOSYON ANLAŞMALARININ YENİDEN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN RESMİ YAZIMIZI 81 İLİMİZİN VALİLİKLERİNE GÖNDERDİK.

Bilindiği üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu çalışanlarının maaş, ek ders, yolluk, yevmiye v.b tüm parasal iş ve işlemleri için ihale yoluyla bankalar ile promosyon anlaşmaları yapılmaktadır.

Söz konusu ihalelerin öznesi kişi başına düşen aylık parasal değerdir. Ülkemizin içinden geçtiği ekonomik kriz, kur atakları ve yapışkan enflasyon nedeniyle kamu çalışanlarına “Enflasyon Farkı” ödenmekte olup bankaların promosyon anlaşması yaptığı aylık cirolarında ciddi artış olmuştur.

Valiliğinize bağlı tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca bankalar arasında yapılan ve devam eden promosyon anlaşmalarında kişi bazlı bankalarca ödenen “Promosyon Ücretleri”ne yıllık ENFLASYON FARKI ödenmek zorunludur.

Bu nedenle;

1- Valiliğinizce kamu kurum ve kuruluşlarınca banka promosyon süresi devam ettiği halde Yıllık Enflasyon Farkı Ödemeyen bankaların “Enflasyon Farklarını” kamu çalışanlarının banka hesaplarına yatırılması,

2- Yıllık Enflasyon Farkını ödememekte ısrar eden bankalar ile yapılan Promosyon anlaşmalarının iptal edilerek yeniden ihaleye çıkılmasını ve Banka Promosyon Anlaşması sözleşmelerinin sürelerinin en çok 3 yıl olması ve sözleşme hükümlerine “enflasyon farkı” maddelerinin eklenmesi hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Ümit DEMİREL

Genel Başkan

picture

+