Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Üstün Başarı Belgesi Ve Ödül Verilmesini İçeren Talebimizi Cumhurbaşkanlığı Makamına Gönderdik.

Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Üstün Başarı Belgesi Ve Ödül Verilmesini İçeren Talebimizi Cumhurbaşkanlığı Makamına Gönderdik.

CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINA

(Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu)

Bilindiği üzere Ülkemizi ve Dünyayı etkisi altına alan Corona Virus Pandemisi nedeni ile okullarımızda eğitim öğretim belirli bir süre yapılamayarak uzaktan eğitime geçilmiş daha sonra imkanlar oluştukça yüz yüze eğitime geçilmiştir. Milli Eğitim Bakanımızın takdirleri ile Tüm Eğitim Çalışanlarına gerek yüz yüze eğitimde gerekse uzaktan eğitimde göstermiş oldukları üstün başarıdan dolayı iki adet başarı belgesi verilmiştir.

İlgi (b) Kanunun birinci paragrafında yer alan Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir hükmü , ikinci paragrafında yer alan üstün başarı belgesi verilenlere merkeze bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi halinde en yüksek Devlet memuru aylığının %200”üne kadar ödül verilebilir hükmü dikkate alındığında:

Bu maddeye göre bir malî yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde onundan, Gümrük Müsteşarlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kadroları için binde yirmisinden fazla olamaz denildiğinden,

Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair ilgi (a) ve ilgi (b) kanunda belirtilen binde yirmiden fazla olmaz ibaresinin yükseltilmesi veya pandemi koşulları nedeniyle oluşan olağanüstü durum karşısında yaklaşık iki yıl süren topyekûn üstün gayretler nedeniyle bir defaya mahsus olmak üzere ilgi (a) ve (b) Kanun maddelerinin uygulanmaması ve üç defa başarı belgesi alan tüm kamu çalışanlarına üstün başarı belgesi ile aylıkla ödüllendirme verilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

picture

+