3600 EK GÖSTERGE İLE İLGİLİ MECLİS GÖRÜŞMELERİNDE SAĞLIK,AİLE,ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU KATİP ÜYESİ MHP KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ SEFER ÖZCAN'A TALEPLERİMİZİ İLETTİK

3600 EK GÖSTERGE İLE İLGİLİ MECLİS GÖRÜŞMELERİNDE SAĞLIK,AİLE,ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU KATİP ÜYESİ MHP KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ SEFER ÖZCAN'A TALEPLERİMİZİ İLETTİK.

BASK Genel Başkanı Mehmet Alper ÖĞRETİCİ, Genel Sekreterimiz ve TEÇ SEN Genel Başkanı Ümit DEMİREL, Genel Toplu Pazarlık Sekreterimi ve Bağımsız Büro Sen Genel Başkanı Erkut DEMİRCİ, Genel Eğitim Sekreterimiz ve Bağımsız Enerji Sen Genel Başkanı Murat KINAÇ, Genel Mali Sekreterimiz ve Bağımsız Yapı İmar Sen Genel Sekreteri Kürşat BOZBIYIK ve TEÇ SEN Genel Sekreteri Salih Burçin POYRAZ’dan oluşan BASK heyet ile;
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Katip Üyesi ve Aynı Zamanda Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Sefer ÖZCAN’I Ziyaret Ederek Kamu Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerilerimize Dair Taleplerimizi İlettik.

3600 ek gösterge ile ilgili Kanun Değişikliği Tasarısı ile ilgili Çözüm Önerimiz: “Kamuda Görev Yapan ve Sınıf, Kadro, Unvan Ayrımı Olmaksızın “1.Dereceye” Gelen Tüm Kamu Çalışanlarına 3600 Ek Gösterge Verilmesi” Talebimizdir.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+