TEÇ-SEN: "Kaymakamlık Takdirleri Değerlendirmeye Alınacak!"

Bilindiği üzere, 12 Mart 2010 tarihli ve 27519 nolu resmi gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikle ilgili mevzuatta bir dizi yenilikler yapılmıştır.

Yapılan yönetmelik değişikliği ile Eğitim çalışanlarını yakından ilgilendiren ve kariyer yapılmasının önünde var olan bazı engellerin ortadan kaldırılmıştır. Özellikle Sendikamızın talepleri arasında olan "Kaymakam Takdirlerinin Değerlendirmeye Alınsın!" önerimiz ve "Kaymakam Takdirleri Öğretmene Puan, Eğitim Çalışanlarına Aferin Olarak Geçiyor!" haberimiz doğrultusunda eski yönetmelikte var olan "Atamaya Yetkili Amir" ibaresi kaldırılarak "Kaymakamların Verdikleri Takdir Belgeleri Değerlendirmeye" alınmıştır. 

Ayrıca; Hizmetiçi eğitim planlamasına eğitim çalışanlarının dahil edilmediği ve Hizmetiçi programlarına katılanların mevcut kadrosunun gerektirdiği alanda eğitime katılması ve üst kadronun gerektirdiği şartlarda "Hizmetiçi Eğitime Katılanlara Ek Puan İlavesinin" objektif olmadığı yönünde ortaya koyduğumu gerekçelerde dikkate alınarak Yeni Yönetmelikte "Hizmetiçi Eğitimlerine Ek Puan Verilmesi" hükmü ortadan kaldırılmıştır.

Yine; Çalışma hayatı içinde veriliş şekli ve normları itibariyle hiçbir zaman objektif olmayan "Sicil Notlarına Ek Puan Verilmesi "uygulaması yeni Yönetmelikten çıkarılması da yerinde bir değişiklik olmuştur.

Ancak; Eski yönetmelikte olan "Sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır."Hükmü yeni yönetmelikte korunması Sınav öncesi İlan edilen kadroların boş kalması ve "Daha Başarılı ve Daha Verimli Personel Profili" yerine "70 Puana Odaklı Personel Profili" oluşturması nedeniyle sendikamızca yerinde bir uygulama olarak görülmemiştir.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZ

+