4/C’li Olarak Geçirilen Sürelerde Hizmet Süresinin Ücret Tespitinde Dikkate Alınması Gerektiği İle İlgili Emsal Danıştay İDDK Kararı.

4/C’li Olarak Geçirilen Sürelerde Hizmet Süresinin Ücret Tespitinde Dikkate Alınması Gerektiği İle İlgili Emsal Danıştay İDDK Kararı.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3. Maddesinde; “Sözleşmeli personelin ücreti; pozisyon unvanı, bu unvana ilişkin eğitim düzeyi, kurumunda aynı pozisyon unvanında geçen hizmet süresi dikkate alınarak tespit edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ‘nun 27.04.2022 tarih ve 2022/18 E., 2022/18K. sayısıyla vermiş olduğu kararda “…Dolayısıyla, 657 sayılı Kanun'un Geçici 43. maddesi ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın ücret tespitine ilişkin 3. maddesi birlikte dikkate alındığında, ücret tespitinde aynı pozisyonda görev yaptıkları hizmet süresinin dikkate alınması gerektiği açıktır. …

…Bu itibarla; aykırılığın giderilmesi istemine konu uyuşmazlıklarda davacıların, "geçici personel" olarak istihdam edildikleri dönemde aynı görevi yerine getirdikleri hizmet süresinin, ücret tespiti sırasında dikkate alınması gerektiği sonucuna varılmış olup, yoksun kaldıkları parasal hakların idareye başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerekmektedir” denilmiştir.

https://www.danistay.gov.tr/.../2022-06-22-02-08-9511765.pdf

Söz konusu mahkeme kararına istinaden; halen 4/B kadrosunda görev yapan eğitim çalışanları idarelere verecekleri dilekçe ile, geçici personel (4/C) olarak görev yaptığı sürelerde ücret hesaplanmasında hizmet süresi yönünden yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesini isteyebileceklerdir.

Not: Dilekçelerine, kurumlarca 30 gün içerisinde cevap verilmeyen veya olumsuz cevap verilen üyelerimiz hukuki süreç hakkında bilgi almak üzere Sendikamız Hukuk Bürosuyla İletişime geçebilirler.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

picture

+