TEÇ-SEN: "MEB Sınav Ücretlerinde Adil Davranmıyor!"

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan Açık Öğretim Okulları (Açık Lise-Açık İlköğretim) Sınavlarında eğitim çalışanlarına uygulanan "Tüm Gün Görev Al-Tek Oturum Ücretine Razı Ol!" politikasına ve mali hak gaspına son verilmelidir.

Açık Öğretim Okulları sınavlarında görevlendirilen (memur, hizmetli, şoför, Kaloriferci v.b.) eğitim çalışanlarının Oturum Başı ücret alması, Oturum Başı Görevlendirme Yapılması ve Eğitim Çalışanlarının Salon Başkanı ve Salon Gözcüsü olarak görevlendirilmesi için Sendikamızca Milli Eğitim Bakanlığına resmi olarak başvuru yapılmıştır. 

TEÇ-SEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığının ilgili birimleri tarafından her yıl düzenlenen Açık Öğretim Okulları Sınavları (Açık Lise - Açık ilköğretim) "Açık Öğretim Lisesi Sınavları 15-16 Mayıs 2010 ve 07-08 Ağustos 2010 tarihlerinde 8 Oturum,  Açık Öğretim ilköğretim Sınavları ise 13 Mart 2010 ve 17 Temmuz 2010 tarihlerinde 4 Oturum" olarak yapılacaktır.

Bakanlık bu sınavlarda tüm gün çalışırılmak üzere (memur,hizmetli,kaloriferci,Şoför v.b.) eğitim çalışanlarını görevlendirmektedir. Ayrıca bu sınavlarda salon başkanı ve salon gözcüsü olarak "Öğretmen" görevlendirmektedir.

Salon Başkanı ve Salon gözcüsü olarak görevlendirilen "Öğretmenler"in ücretleri Oturum Başı ödenirken, tüm gün görev eğitim çalışanlarına Tek Oturum Ücreti Verilmektedir. Bakanlığın  "Tüm Gün Görev Al- Tek Oturum Ücretine Razı Ol!" politikası ve uygulaması eğitim çalışanlarının mali hak kayıplarına neden olmaktadır.

Ayrıca, Türkiye'de yapılan genel ve yerel seçimlerde sandık başkanı ve sandık görevlisi olarak Seçim Kurullarınca eğitim çalışanları görev alabilirken, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sınavlarda Eğitim çalışanlarının salon başkanı ve salon gözcüsü olarak görevlendirilmemesi bakanlık içinde çifte standardın varlığını ortaya koymaktadır.

Eğitim Hizmetleri iş kolunda görev yapan eğitim çalışanlarının sorunlarını yakından takip etmek ve sorunlara çözüm önerisi getirmek TEÇ-SEN'nin asli görevidir. Teç-Sen bu görev bilinciyle Açıköğretim Okulları sınavlarında görevlendirilen eğitim çalışanlarının mali hak gasplarının giderilmesi, eğitim çalışanlarına her oturum için ayrı ücret ödenmesi, yapılacak sınavlarda oturum başı görevlendirmelerinin yapılması ve eğitim çalışanlarının salon başkanı ve salon gözcüsü olarak görevlendirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığına başvuruda bulunmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZ

Resmi Yazımızın Orjinali İçin Tıklayın

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

ANKARA

İlgi       : MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi.

            Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknoloji Genel Müdürlüğü bünyesinde, ilgi yönerge hükümleri doğrultusunda MEB merkezi sistem sınavları yapılmakta olup, ilgi yönerge doğrultusunda yapılan Açık Öğretim Okulları sınavlarında (Açık ilköğretim ve Açık Öğretim Lise) görev alan eğitim çalışanları "OTURUM BAŞI" görevlendirilmesine rağmen OTURUM BAŞI ÜCRET ödenmemektedir.

2010 yılı Açık Öğretim okulları Sınavları; Açık Öğretim Lisesi Sınavları 15-16 Mayıs 2010 ve 07-08 Ağustos 2010 tarihlerinde 8 Oturum,  Açık Öğretim ilköğretim Sınavları ise 13 Mart 2010 ve 17 Temmuz 2010 tarihlerinde 4 Oturum olarak yapılacaktır.

Bu sınavlarda, okul/kurumlarda görevlendirilen (hizmetli, şoför, kaloriferci, memur v.b.) eğitim çalışanlarının tüm gün görevlendirilip Tek Oturum Ücreti ödenmesi "ücret-iş yükü" bakımından eğitim çalışanları aleyhine mali bir düzenleme olup, yine eğitim çalışanlarının salon başkanı ve salon gözcüsü olarak görevlendirilmemesi uygulaması Bakanlığın kendi personellerini güvenmediği hissini uyandırmaktadır.

Açıköğretim Okulları Sınavlarında eğitim çalışanlarının mali anlamda hak kayıplarının önlenmesi açısından; "Açıköğretim Okulları Sınavlarında Eğitim Çalışanlarının Her Oturum İçin Ayrı Ayrı Görevlendirilmesi veya Tam gün görev yapan eğitim çalışanlarına Oturum Başı Ücret Ödenmesi ve Eğitim Çalışanlarının Salon Başkanı ve Salon Gözcüsü olarak görevlendirilmesi" hususunda,

            Bilgilerinizi ve  gereğini arz ederim.

 

S.Burçin POYRAZ                                                                           Ümit DEMİREL

Genel Sekreter                                                                                     Genel Başkan

 

+