Hesabını Bilmeyen Kasap, Ne Satır Bırakır, Ne Masat.

Hesabını Bilmeyen Kasap, Ne Satır Bırakır, Ne Masat.

2002 yılına kadar memur maaş katsayıları Bütçe Kanunları ile belirlenmiş; 2003-2011 yılları arasında Toplu Görüşmeler; 2012 yılından itibaren ise Toplu Sözleşmeler ile belirlenmiştir.

Memur maaşlarının enflasyon karşısında kayıplarını önlemek ve satın alma gücünü koruyabilmek amacıyla, ilk defa 2000 Mali Yılı Bütçe Kanununa, aylık tüketici fiyatlarındaki artış oranının iki puan üzerinde bir toplam maaş artışını sağlayacak şekilde ve enflasyon rakamının ilan edildiği ayın 15’inden geçerli olmak üzere ücretlere uygulanacak ilave artış sistemi getirilmiştir.

Toplu Görüşme/Sözleşmelerin olmadığı 2000, 2001 ve 2002 yıllarında satın alma gücünün korunabilmesi için maaş artışları; Eşel Mobil olarak adlandırılan bu sistemle, enflasyon oranı dikkate alınarak ve aylık olarak kendiliğinden ayarlanmıştır.

Diğer bir ifadeyle; toplu görüşmeler/sözleşmelerde, 2000, 2001 ve 2002 yılı Bütçe Kanunlarında uygulanan EŞEL MOBİL + 2 puan refah payı sistemi devam ettirilmiş olsaydı dahi, bugüne oranla hem maaşlarımızın satın alma gücü korunmuş olacak hem de refah payı artışı ile enflasyon oranı harici maaşlarımızda kademeli olarak artışlar gerçekleşmiş olacaktı.

Sadece bu örnek dahi yıllardır toplu görüşmeler/sözleşmeler akabinde kazanım naraları atanların aslında hiçbir şey kazanmadıklarını, toplu sözleşme hakkı kazandık cümlesinin aslında büyük bir kandırmacadan ibaret olduğunu, toplu görüşmelerin/sözleşmelerin olmadığı dönemde dahi, bugüne oranla memurların daha fazla zam aldığını bizlere açıkça göstermektedir.

Şimdi soruyoruz. Bunlar yetkiyi alsa ne! almasa ne!.. masaya otursa ne! oturmasa ne! Takdir siz değerli kamu çalışanlarının…

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+