Bayram İkramiyesi Verilsin... Memur da Bayram Etsin…

Bayram İkramiyesi Verilsin... Memur da Bayram Etsin…

Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerde (Belediye, Özel İdare vb.) görev yapan işçi statüsünde çalışanlara, 6772 sayılı Kanuna göre her yıl için birer aylık tutarında ilave tediye ödemesi yapılmakta olup, ayrıca ilave tediyelerden ayrı olarak, her yıl için her biri bir aylık tutarını geçmemek üzere toplu iş sözleşmeleri ile en çok iki ikramiye daha ödenmektedir.

Ayrıca, Belediye ve Özel İdare Kanunlarına göre belediyelerde ve Özel İdarelerde, sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç belediye ve özel idare memurlarına, yılda iki kez ikramiye ödemesi yapılabilmektedir.

Öte yandan; 5510 sayılı Kanunun Ek Madde 18’e göre, emeklilik statüsüne bakılmaksızın emekli olan herkese, 2018 yılından itibaren Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında bayram ikramiyesi ödenmektedir.

Anayasamızın 49’uncu maddesinde yer alan; “Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, … ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.” amir hükmünün bir gereği olarak, çalışma barışının sağlanması bakımından; kamu çalışanları arasında herhangi bir ayrım yapılmaksızın, Ramazan ve Kurban Bayramlarında birer maaş tutarında bayram ikramiyesi verilsin, memur da bayram etsin.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+