MEB UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI SORU VE CEVAPLARIN YAYIMLANMAMASI İLE İLGİLİ AÇTIĞIMIZ DAVAYI KAZANDIK !!!

MEB UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI SORU VE CEVAPLARIN YAYIMLANMAMASI
İLE İLGİLİ AÇTIĞIMIZ DAVAYI KAZANDIK !!!


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2-3 Mart 2021 tarihlerinde yapılan Unvan Değişikliği
Sınavının soruları ve cevap anahtarları yayımlanmamıştı. Milli Eğitim Bakanlığına yapmış
olduğumuz resmi başvurulara da yayımlanmayacağına dair olumsuz görüş bildirilmişti.
TEÇ-SEN olarak Yönetmelik ve kılavuz gereği soru-cevapların yayımlanması ve sıralamanın
ilan edilmesi gerekmekte iken bu işlemleri gerçekleştirmeyen Milli Eğitim Bakanlığının Soru
cevapların yayınlanmaması ve puan sıralamasının ilan edilmemesi işlemlerine sendikamız
tarafından Ankara 14. İdare Mahkemesinde dava açılmıştı.
Ankara 14. İdare Mahkemesi kararında özetle; “Davalı İdare tarafından yapılan sınavlarda
sorulan soruların ve cevaplarının bilinmediği ve tartışılmadığı ortamda ne idarece hatalı
soruların iptaline karar verilebilecek ne de katılımcılar haklarını arayabileceklerdir….. bunun
da hak arama özgürlüğünün sınırlanması anlamına gelecektir….. Bu itibarla davalı idarece
hukuki güvenlik, açıklık ve şeffaflık ilkeleri uyarınca sınavda sorulan soruların ve cevapların
yayımlanması gerektiği açıktır. ” İfadesine yer verilmiş ve soru cevapların yayımlanmaması
işlemini iptal etmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bu hukuksuz işlemin iptali hem unvan değişikliği
sınavının soru ve cevaplarının yayımlanmasını sağlayacak hem de bundan sonra yapılacak
sınavlarda bu şekilde hukuksuz işlemlerin önüne geçecektir.

TEÇ-SEN HUKUK BÜROSU

+