TBMM- MİLLETVEKİLLERİMİZİN TAMAMINA 3600 EK GÖSTERGENİN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE TÜM KAMU ÇALIŞANLARINI KAPSAMASI İLE İLGİLİ KANUN TEKLİFİMİZİ GÖNDERDİK!

TBMM- MİLLETVEKİLLERİMİZİN TAMAMINA 3600 EK GÖSTERGENİN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE TÜM KAMU ÇALIŞANLARINI KAPSAMASI İLE İLGİLİ KANUN TEKLİFİMİZİ GÖNDERDİK!

3600 Ek Göstergenin kamu çalışanlarından bazı meslek guruplarına (Din Görevlileri, Hemşire, Polis, Öğretmen ve Yöneticiler) verilmesi ile ilgili yapılan çalışmaların genişletilmesi ve kamu çalışanlarının tamamını kapsaması, erişime açık olmasını içeren ve köklü çözüm getireceğine inandığımız teklifimizin değerlendirilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

25/02/2022

Ümit DEMİREL

TEÇ-SEN GENEL BAŞKANI

TBMM KANUN TEKLİFİ:

“657 Devlet Memurları Kanunu Tabi Olarak Görev Yapan Kamu Çalışanlarının Tümüne “Eğitim Durumlarına Göre” Ek Gösterge Verilir.

1)3600 Ek Göstergeden Az veya Hiç Ek Gösterge Almayanlar İçin;

a) İlköğretim ve Ortaokul Mezunlarına 2000,

b) Lise ve Dengi Okul Mezunlarına 2200,

c) Ön Lisans Mezunlarına 3000,

d) Lisans Mezunlarına 3600 Ek Gösterge verilir.

2) 3600 Ek Gösterge ve Daha Yüksek Ek Gösterge Alanlar İçin İse Mevcut Ek Göstergelerine 600 Puan Eklenir.”

picture

+