ENFLASYON ORANINDA AYLIK EŞEL ÜCRET ARTIŞ SİSTEMİ ACİLEN DEVREYE SOKULMALIDIR.

Enflasyon Ocak ayında 11.1 olarak gerçekleşti.

Memurlar için daha ilk aydan 3.6 enflasyon farkı oluştu. Temmuz ayına kadar enflasyonun ne olacağı öngörülemiyor bile...Ama enflasyon farkı Temmuz ayında ödenecek ve memurlar temmuz ayına kadar enflasyonun altında ezilmeye devam edecek.

Memuru/Emekliyi Enflasyona Ezdirmemek İçin Enflasyon Oranında Aylık EŞEL Ücret Artış Sistemi Acilen Devreye Sokulmalıdır.

Yıllardır ülkemizde enflasyon oranları az ama sürekli bir artış eğilimine girmiş, bu durum sonucunda da memur/emekli aylıklarında 6 ayda bir enflasyon oranında artışlar meydana gelmiştir.

Enflasyonun tek haneli olduğu zaman diliminde enflasyon artışlarının biriktirilerek 6 ayda bir yapılması sürdürülebilir bir durumdu. Ancak günümüzde yaşanan enflasyon artışları karşısında 6 ayda bir yapılan artışlar kayıplarımızı anında karşılamadığı için memurun ve emeklinin enflasyon karşısında ezilmesine neden olmaktadır. Enflasyon oranlarının yansıtılacağı 6 aylık zaman diliminde memur ve emeklisi ciddi bir satın alma problemi yaşamaktadır.

Memurun ve emeklinin satın alma gücünü korumak, enflasyona yenilmesini önlemek için enflasyon oranındaki zamların 6 ay biriktirilmesi ve ödenmesi sisteminin güncellenmesi şart olmuştur.

Enflasyon Oranında Aylık EŞEL Ücret Artış Sistemi Acilen Devreye Sokulmalıdır. Bu sistem ücretlilerin satın alma gücünü koruyabilmek için, enflasyondaki aylık artış dikkate alınarak ücretlerin enflasyon artışına göre aylık bazda ayarlanmasını mümkün kılan bir sistemdir.

Kamu çalışanlarının ve emeklisinin enflasyon karşısında ezdirilmemesi amacıyla, aylık enflasyon oranına göre otomatik olarak zam yapılabilmesi için acilen Enflasyon Oranında Aylık EŞEL Ücret Artış Sistemine geçilmelidir.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+