TEÇ-SEN: "Zihniyet Kaynaşarak Dayanışma İçinde Olmamızı Engelliyor?"

Milli Eğitim Bakanlığı, "Öğretmenevleri, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri, Eğitim Merkezi ve Sosyal Tesisleri Yönetmeliği"nin 17.maddesini değiştirdi.

Değiştirilen yönetmelikte gerekçe olarak, "Merkez ve Taşra personeli ile öğretmenlerimizin birbiriyle KAYNAŞARAK DAYANIŞMA içinde olmalarını sağlamak"amacı hedef alınmış ise de değiştirilen yönetmelik incelendiğinde açıkca görülüyorki bariz bir şekilde eğitim çalışanlarının yok sayıldığı ve görmezden gelindiği anlaşılmaktadır. 

 

Öğretmenevleri ve Sosyal Tesisleri Yönetmeliğinin 17. maddesinin "Onur Üyeliği" bölümü "Milli Eğitim Bakanları, Müsteşarları, Müsteşar Yardımcıları ve en az iki yıl kadrolu olarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Genel Müdürlük, 1.Hukuk Müşavirliği ile Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulunanlar ile 35 yıl Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan öğretmenlere Bakanlıkça belirlenen şekil ve ölçüde her öğretmen evi/öğretmen evi ve akşam sanat okuyu ve öğretmen lokalinde geçerli olan Onur Üyesi Kartı Bakanlıkça verilir. Onur Üyesi Kartı sahiplerinden Üye Aidatı alınmaz."  Olarak değiştirilmiştir.

Yönetmelik değişikliğine ulaşmak için tıklayın

Değiştirilen yönetmeliğe eğitim çalışanlarınında dahil edilmesi amacıyla sendikamızca Milli Eğitim Bakanlığına gönderilen resmi talep yazımıza ulaşmak için

+